چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سنقر کلیایی سنقر کلیایی

مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش مبتکران
کاردانش مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش صنعتگران
کاردانش صنعتگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش شهدا
کاردانش شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش پیامبر اعظم (ص)
کاردانش پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش باقرالعلوم (ع)
کاردانش باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهدا سطر
شهدا سطر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه حضرت خدیجه کبری (س)
حضرت خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه تربیت
تربیت
دخترانه - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سما
سما
پسرانه - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید فرهنگیان
شهید فرهنگیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید عباسی
شهید عباسی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید خسرو فعله گری
شهید خسرو فعله گری
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید خزاعی
شهید خزاعی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهدا یاسر آباد
شهدا یاسر آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شور آباد
شور آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شمسک
شمسک
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شریف آباد
شریف آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سیرکو
سیرکو
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سیردوله
سیردوله
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سوم شعبان زاغان سفلی
سوم شعبان زاغان سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سمنبان
سمنبان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سجادیه
سجادیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سایه کرعلیا
سایه کرعلیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سایه کرسفلی
سایه کرسفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه سامله
سامله
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه ریگجوب
ریگجوب
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه رشادت
رشادت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه رسول آباد
رسول آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه دهنو
دهنو
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه ده شیخ
ده شیخ
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه ده سلیمان
ده سلیمان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه ده خزل
ده خزل
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه ده حمزه
ده حمزه
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه ده الیاس
ده الیاس
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه دوگل بنده
دوگل بنده
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه درویش امینی روستای زاغان علیا
درویش امینی روستای زاغان علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه درخشنده سنقری 1
درخشنده سنقری 1
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه دربند سطر
دربند سطر
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه نسیم روستای جانعلی
نسیم روستای جانعلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه میخوران سادات
میخوران سادات
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کشکمیر سفلی
کشکمیر سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه فن چشمه کره
فن چشمه کره
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه فاضل روستای چرمله علیا
فاضل روستای چرمله علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شیرودیه
شیرودیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید ولی کهریزی ورج
شهید ولی کهریزی ورج
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید مظفر فتحی
شهید مظفر فتحی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید کیانوش زرشکی
شهید کیانوش زرشکی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید غلامرضا محمدی
شهید غلامرضا محمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید شکرعلی احمدی
شهید شکرعلی احمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید سلیمان نوری دشت
شهید سلیمان نوری دشت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید زارعی
شهید زارعی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید دبیری
شهید دبیری
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید حیدرعلی بشیری
شهید حیدرعلی بشیری
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید حاج هوشنگ ورمقانی دره وز
شهید حاج هوشنگ ورمقانی دره وز
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهیدان فرهادی
شهیدان فرهادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهیدان غیاثی قروه
شهیدان غیاثی قروه
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهیدان اعظمی
شهیدان اعظمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید فلاحی روستای گرجی بیان
شهید فلاحی روستای گرجی بیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهید پرویزی
شهید پرویزی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه شهدای روستای دهخداداد
شهدای روستای دهخداداد
نامشخص - دبستان کرمانشاه سنقر کلیایی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سنقر کلیایی سنقر کلیایی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سنقر کلیایی سنقر کلیایی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سنقر کلیایی سنقر کلیایی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سنقر کلیایی سنقر کلیایی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.