یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران

مدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه سما ۴
سما ۴
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه سما 4
سما 4
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه سما 7
سما 7
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه واله
واله
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه سما
سما
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه البرز پایدار
البرز پایدار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 7
مدرسه سما 3
سما 3
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه سما 2
سما 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سما 4
سما 4
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه سما 3
سما 3
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه سیره فاطمی
سیره فاطمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه رضویه
رضویه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سما
سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران شهریار
مدرسه سرای دانش
سرای دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 11
مدرسه سما 4
سما 4
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 6
مدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سما 2
سما 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سما 6
سما 6
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه برهان
برهان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه نرجس نو
نرجس نو
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه سما 3
سما 3
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه سما 5
سما 5
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه سما 4
سما 4
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه سما 6
سما 6
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه سلام صدر
سلام صدر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه سفیران پردیس
سفیران پردیس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه امید ایران
امید ایران
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه صدرا
صدرا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه ملائک
ملائک
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه واله 1
واله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه البرز پایدار
البرز پایدار
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه برهان
برهان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه واله
واله
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مصباح
مصباح
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.