چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر نکا

مدرسه کاردانش نرگس
کاردانش نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش فریمک
کاردانش فریمک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش فاطمیه استخر پشت
کاردانش فاطمیه استخر پشت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه پيش حرفه ای نشاط
پيش حرفه ای نشاط
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه کار دانش شهید چمران
کار دانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه کار دانش پیام دانش روزانه
کار دانش پیام دانش روزانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه کار دانش پیام دانش
کار دانش پیام دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه کار دانش پویای دانش
کار دانش پویای دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه فنی وحرفه ای دارالفنون
فنی وحرفه ای دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه فنی و حرفه ای پردیس
فنی و حرفه ای پردیس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه حرفه ای شهید مصطفی خمینی
حرفه ای شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه حرفه ای بوعلی سینا
حرفه ای بوعلی سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران نکا
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان مازندران نکا
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه دانش
دانش
دخترانه - دبستان مازندران نکا
مدرسه دانش
دانش
پسرانه - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید حدادیان سیاوشکلا
شهید حدادیان سیاوشکلا
پسرانه - دبستان مازندران نکا
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه ولامده
ولامده
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه واودین
واودین
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه نوبهاران
نوبهاران
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه نبوغ برتر
نبوغ برتر
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه میرنیا طوسکلا
میرنیا طوسکلا
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه مهر شهید عبدی
مهر شهید عبدی
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه معراج 2
معراج 2
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه معراج 1
معراج 1
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه مروارید
مروارید
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه مرحوم نسیم حشمتی زنگت سفلی
مرحوم نسیم حشمتی زنگت سفلی
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه محدثه چاله پل
محدثه چاله پل
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه کچپ محله
کچپ محله
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه فردوسی حورشید
فردوسی حورشید
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه عمار چاله پل
عمار چاله پل
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه عروج
عروج
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه طوسی
طوسی
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه صیاد شیرازی
صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شیرکلا
شیرکلا
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید هاشمی نژاد کمیشان
شهید هاشمی نژاد کمیشان
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید نیکروز
شهید نیکروز
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید نواب صفوی ولاشد
شهید نواب صفوی ولاشد
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید ناطقی
شهید ناطقی
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید نادری پوروا
شهید نادری پوروا
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید موسی نظریان ولادیمه
شهید موسی نظریان ولادیمه
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید موسوی نسب اطرب
شهید موسوی نسب اطرب
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید منتظر قائم
شهید منتظر قائم
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید مفتح بایع کلا
شهید مفتح بایع کلا
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید مدرس اکرد
شهید مدرس اکرد
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید مدد پور گلبستان
شهید مدد پور گلبستان
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید محمدی زرندین
شهید محمدی زرندین
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید محمد علی ابراهیمی سوچلما
شهید محمد علی ابراهیمی سوچلما
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید کوهزاد تازه آباد
شهید کوهزاد تازه آباد
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید کباره سه کیله
شهید کباره سه کیله
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید کاظمی کلاه رودبار
شهید کاظمی کلاه رودبار
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید کاظمی زرندین علیا
شهید کاظمی زرندین علیا
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید عبدی خانه سر
شهید عبدی خانه سر
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید عبدی
شهید عبدی
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید عباسپور لاکتراش
شهید عباسپور لاکتراش
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید صمد ذکریائی سفید کوه
شهید صمد ذکریائی سفید کوه
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید صالحی گلبستان
شهید صالحی گلبستان
نامشخص - دبستان مازندران نکا
مدرسه شهید شریفی نودهک
شهید شریفی نودهک
نامشخص - دبستان مازندران نکا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر نکا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر نکا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر نکا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر نکا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.