یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر شیرگاه

مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش عروج
کاردانش عروج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش سمیه
کاردانش سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش پیام دانش
کاردانش پیام دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه هجرت غوزک رودبار
هجرت غوزک رودبار
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه نبوت عالمکلا
نبوت عالمکلا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه میرزا رضا کرمانی
میرزا رضا کرمانی
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید واحدی چالی
شهید واحدی چالی
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید منتظری الف
شهید منتظری الف
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید مدرس آبدنگسر
شهید مدرس آبدنگسر
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید محمود جعفری
شهید محمود جعفری
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید محرابی کالیکلا
شهید محرابی کالیکلا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید متانی بورخیل
شهید متانی بورخیل
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید کوچکی زیولا
شهید کوچکی زیولا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید فرهادی شارقلت
شهید فرهادی شارقلت
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید علیرضا فلاح کتی لته
شهید علیرضا فلاح کتی لته
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید عراقی امامکلا
شهید عراقی امامکلا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید عبدالوهاب قاسمی
شهید عبدالوهاب قاسمی
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید عباسی اندارکلی
شهید عباسی اندارکلی
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید ضیایی مهدی آباد
شهید ضیایی مهدی آباد
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید سلیمان فلاح حاجیکلا
شهید سلیمان فلاح حاجیکلا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید رنجبرایوک
شهید رنجبرایوک
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید تیموری
شهید تیموری
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید بابائی ملفه چایباغ
شهید بابائی ملفه چایباغ
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید افشار بورخانی
شهید افشار بورخانی
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید اسلامی کلیج خیل
شهید اسلامی کلیج خیل
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهید اسحاق احمدی گالشکلا
شهید اسحاق احمدی گالشکلا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه شهدا 7 تیر برنجستانک
شهدا 7 تیر برنجستانک
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه زهره بنیانیان
زهره بنیانیان
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه حضرت علی اصغر چهارگیری
حضرت علی اصغر چهارگیری
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه تختی چاکسر
تختی چاکسر
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه آیت اله کوهستانی رئیسکلا
آیت اله کوهستانی رئیسکلا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه امام علی (ع) اسلام آباد
امام علی (ع) اسلام آباد
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه اباذر فرامرزکلا
اباذر فرامرزکلا
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان مازندران شیرگاه
مدرسه سمیه کالیکلا
سمیه کالیکلا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه مهدیه کالیکلا
مهدیه کالیکلا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه شهید یارعلی نریمانی
شهید یارعلی نریمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه شهید توکلی کالیکلا
شهید توکلی کالیکلا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه شهید باهنر کتی لته
شهید باهنر کتی لته
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه شهدای لفور
شهدای لفور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه رضا متانی
رضا متانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه چمران
چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه پیام دانش
پیام دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه بانومجتهده امین
بانومجتهده امین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه آیت اله صالحی
آیت اله صالحی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران شیرگاه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران شیرگاه
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران شیرگاه
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران شیرگاه
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران شیرگاه
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران شیرگاه
مدرسه شهید سعیدی
شهید سعیدی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران شیرگاه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر شیرگاه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر شیرگاه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر شیرگاه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر شیرگاه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.