سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر حاجی آباد حاجی آباد

مدرسه کاردانش حکمت
کاردانش حکمت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان حاجی آباد
مدرسه کاردانش معراج
کاردانش معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان حاجی آباد
مدرسه کاردانش شهید سهراب سالار پور
کاردانش شهید سهراب سالار پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان حاجی آباد
مدرسه کاردانش سینا
کاردانش سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان حاجی آباد
مدرسه کاردانش ام البنين
کاردانش ام البنين
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان حاجی آباد
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید هوشمند حسن زاده
شهید هوشمند حسن زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان حاجی آباد
مدرسه عمار مازگرد
عمار مازگرد
مختلط - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه یاسر بنه دان
یاسر بنه دان
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه وحدت طاشک وئیه
وحدت طاشک وئیه
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه هدف لای بیشه
هدف لای بیشه
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه هادی چاه سبز پایین
هادی چاه سبز پایین
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه نظامی گنجوی دهمغان احمدی
نظامی گنجوی دهمغان احمدی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه نبوت خرایی
نبوت خرایی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه میثم دهنه میمند
میثم دهنه میمند
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه مولوی نظام آباد
مولوی نظام آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه مهر شهرک سیرمند
مهر شهرک سیرمند
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه مکتب الزهرا
مکتب الزهرا
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه معلم آشکارا
معلم آشکارا
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه مالک اشتر سیرمند
مالک اشتر سیرمند
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه کوشش باغ چنار
کوشش باغ چنار
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه فجر گیشاب
فجر گیشاب
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه علی صیاد شیرازی
علی صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه علی بن ابیطالب گدار شاه
علی بن ابیطالب گدار شاه
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه عصمتیه شمیل بالا
عصمتیه شمیل بالا
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه عدالت بیدوئیه کجین
عدالت بیدوئیه کجین
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه طلوع چاه مرغ
طلوع چاه مرغ
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه طبرسی
طبرسی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شیخ مفیدنی زار
شیخ مفیدنی زار
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید یعقوب جهانگیری رزمیلو
شهید یعقوب جهانگیری رزمیلو
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید ولی شهبازی سریران
شهید ولی شهبازی سریران
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید ولی اله قرنی مرز اندر
شهید ولی اله قرنی مرز اندر
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید ولی اله فلاحی رزدر
شهید ولی اله فلاحی رزدر
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید هاشمی نژاد سیروئیه
شهید هاشمی نژاد سیروئیه
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید نوراله میرزاده
شهید نوراله میرزاده
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید نواب صفوی چک چک
شهید نواب صفوی چک چک
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید نامجو چاه گز چاه میر احمدی
شهید نامجو چاه گز چاه میر احمدی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید منصور عامری
شهید منصور عامری
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید مطهری گنج
شهید مطهری گنج
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید مطهری جائین
شهید مطهری جائین
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید مصطفی خمینی بانگود
شهید مصطفی خمینی بانگود
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید مدنی طاشکوئیه
شهید مدنی طاشکوئیه
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید محمود جعفری
شهید محمود جعفری
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید محمدعلی بهرامی گلپرک
شهید محمدعلی بهرامی گلپرک
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید محمد کناری رائیز
شهید محمد کناری رائیز
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید محمد علی حیدری
شهید محمد علی حیدری
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید محمد بهاری میمند
شهید محمد بهاری میمند
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید محمد امامدادی
شهید محمد امامدادی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید محلاتی معدنوئیه
شهید محلاتی معدنوئیه
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید محرم رضایی
شهید محرم رضایی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید مجید مرتضی پور
شهید مجید مرتضی پور
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید مجید حسن زاده
شهید مجید حسن زاده
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید لطفی میرزاده
شهید لطفی میرزاده
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید لاجوردی
شهید لاجوردی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید گمنام هدایت الله حاجی زاده کهنو
شهید گمنام هدایت الله حاجی زاده کهنو
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید كاظمی
شهید كاظمی
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
مدرسه شهید قنبر هاشمی پتکوئیه
شهید قنبر هاشمی پتکوئیه
نامشخص - دبستان هرمزگان حاجی آباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر حاجی آباد حاجی آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر حاجی آباد حاجی آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر حاجی آباد حاجی آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر حاجی آباد حاجی آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.