سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر ملارد

مدرسه کاردانش نور
کاردانش نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ملارد
مدرسه کاردانش کسری
کاردانش کسری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ملارد
مدرسه کاردانش شهید آوینی
کاردانش شهید آوینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ملارد
مدرسه کشاورزی شهید دکتر بهشتی
کشاورزی شهید دکتر بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ملارد
مدرسه فنی پژوهندگان جوان
فنی پژوهندگان جوان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ملارد
مدرسه فنی مدرس
فنی مدرس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ملارد
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه امت
امت
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه ایثار
ایثار
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه جنت
جنت
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه حجت
حجت
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه شانزده آذر
شانزده آذر
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه مالک
مالک
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه مولوی
مولوی
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه آسیه 2
آسیه 2
دخترانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه امت
امت
پسرانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
پسرانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه شانزده آذر
شانزده آذر
پسرانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه شیخ فضل اله نوری
شیخ فضل اله نوری
پسرانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه مالک
مالک
پسرانه - دبستان تهران ملارد
مدرسه یاسر 2
یاسر 2
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه یاسر 1
یاسر 1
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه منصور چهار راهی
منصور چهار راهی
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه مرحومه حاجیه خانم نوری 1
مرحومه حاجیه خانم نوری 1
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه مرحوم مصطفی بیات
مرحوم مصطفی بیات
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه محترم علاقبند نیا
محترم علاقبند نیا
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه گلهای 2
گلهای 2
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه گلهای 1
گلهای 1
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه كوشا
كوشا
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه كرامت
كرامت
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه کوثر 2
کوثر 2
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه کوثر 1
کوثر 1
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه کمیلیان
کمیلیان
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه کمال الملک 2
کمال الملک 2
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه کمال الملک 1
کمال الملک 1
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه علاقه بند
علاقه بند
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه صدری اصفهانی 1
صدری اصفهانی 1
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه صدری اصفهانی
صدری اصفهانی
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید نظری
شهید نظری
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید مسعود مقیمی
شهید مسعود مقیمی
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید مسعود بیات 2
شهید مسعود بیات 2
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید مسعود بیات 1
شهید مسعود بیات 1
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید قهرمانی
شهید قهرمانی
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید باهنر 2
شهید باهنر 2
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهید اسماعیل حضرتی
شهید اسماعیل حضرتی
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهدای شهرآباد
شهدای شهرآباد
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهدای بانک مسکن
شهدای بانک مسکن
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهدای 2
شهدای 2
نامشخص - دبستان تهران ملارد
مدرسه شهدای 1
شهدای 1
نامشخص - دبستان تهران ملارد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر ملارد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر ملارد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر ملارد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر ملارد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.