سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر ششتمد

مدرسه کاردانش شهید آوینی
کاردانش شهید آوینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید موسی قدمی سبه
شهید موسی قدمی سبه
مختلط - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه هادیان
هادیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه میلاد سنجرد
میلاد سنجرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه محمد اسماعیل قدرتی
محمد اسماعیل قدرتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه محبت
محبت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه كوشش
كوشش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه فرید
فرید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه عبادت البلاغ
عبادت البلاغ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه صداقت تندک
صداقت تندک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید محمود دهقانی
شهید محمود دهقانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید محمود دهداری مهرنشانی
شهید محمود دهداری مهرنشانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید محراب صدوقی گاچ
شهید محراب صدوقی گاچ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید علی کرمانی کلاته نوبهار
شهید علی کرمانی کلاته نوبهار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید علی اکبر عرب مچ
شهید علی اکبر عرب مچ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید علی اکبر خانی ابراهیم آباد
شهید علی اکبر خانی ابراهیم آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید سید حسن حسینی
شهید سید حسن حسینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید رمضانیان
شهید رمضانیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید رمضانعلی چوپانی
شهید رمضانعلی چوپانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید حسین عابد
شهید حسین عابد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید حسن صادقی علی آباد ترکن
شهید حسن صادقی علی آباد ترکن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید حسن بیغمی برازق
شهید حسن بیغمی برازق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید اسماعیل آل محمد جنبذ
شهید اسماعیل آل محمد جنبذ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید ابراهیم باعثی
شهید ابراهیم باعثی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهرسوخته
شهرسوخته
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهدای طرسک
شهدای طرسک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهدای خیبربیروت
شهدای خیبربیروت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهدای حسین آباد شامکان
شهدای حسین آباد شامکان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهدای بانک سامان
شهدای بانک سامان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهدای باغخیرات
شهدای باغخیرات
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهدای بادآشیان
شهدای بادآشیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهدای انقلاب خرسف
شهدای انقلاب خرسف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهدا یحیی آباد شامکان
شهدا یحیی آباد شامکان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه سردار شهید سید احمد علوی
سردار شهید سید احمد علوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه زاهد حسن آبادسبه
زاهد حسن آبادسبه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه ذوالفقار بجدن
ذوالفقار بجدن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه دكتر علوی مقدم
دكتر علوی مقدم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه حاجیه بی بی عذراعلوی
حاجیه بی بی عذراعلوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه چاه سوخته
چاه سوخته
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه ثقیه
ثقیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه تندک
تندک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه بیهقی ششتمد
بیهقی ششتمد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه بسک
بسک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه برادران شهید احمدی
برادران شهید احمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه بابک دادفر
بابک دادفر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه آفرینش حسن آباد
آفرینش حسن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه امیرالمومنین
امیرالمومنین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه 22 بهمن چشمه آوش
22 بهمن چشمه آوش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ششتمد
مدرسه یادگارامام (ره)
یادگارامام (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ششتمد
مدرسه نفیسه شامکان
نفیسه شامکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ششتمد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ششتمد
مدرسه عصمت السادات علوی
عصمت السادات علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ششتمد
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید محمود شعبانی
شهید محمود شعبانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ششتمد
مدرسه شهید احمد عباسی
شهید احمد عباسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ششتمد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر ششتمد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر ششتمد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر ششتمد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر ششتمد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.