سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر تفرش تفرش

مدرسه کاردانش کاریابی
کاردانش کاریابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی تفرش
مدرسه فنی کاریابی
فنی کاریابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی تفرش
مدرسه کافی
کافی
پسرانه - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه آیت اله مدرس
آیت اله مدرس
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه آیت اله کاشانی دیزک
آیت اله کاشانی دیزک
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه آیت اله غفاری
آیت اله غفاری
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه آیت اله صدر قزلقاش
آیت اله صدر قزلقاش
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه آیت اله سعیدی کندج
آیت اله سعیدی کندج
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه آیت ا... مدنی
آیت ا... مدنی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه آل احمد قره جاقیه
آل احمد قره جاقیه
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه آزادی سربند
آزادی سربند
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه امام موسی صدر خانک
امام موسی صدر خانک
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه استقلال زرجین
استقلال زرجین
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه ارشاد فرک
ارشاد فرک
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه ادب کبوران
ادب کبوران
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه ابوذر کهلو علیا
ابوذر کهلو علیا
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه 12 بهمن شولک
12 بهمن شولک
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه هفت تیر هفتان
هفت تیر هفتان
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه هشت شهریور
هشت شهریور
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه هدایت فلوجرد
هدایت فلوجرد
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه ولیعصر گزاوند
ولیعصر گزاوند
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه نواب صفوی دیزج
نواب صفوی دیزج
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه ندای حق سفیدآب
ندای حق سفیدآب
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه منیره رضایی
منیره رضایی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه مقداد گوکسگرد
مقداد گوکسگرد
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه عمار یاسر فرسمانه
عمار یاسر فرسمانه
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه علی ابن ابیطالب (ع)
علی ابن ابیطالب (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه صبر کهلو سفلی
صبر کهلو سفلی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شیخ طبرسی
شیخ طبرسی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید محمد خیابانی
شهید محمد خیابانی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید کمالی مقدم
شهید کمالی مقدم
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید کلاهدوز جورقین
شهید کلاهدوز جورقین
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید غلامرضا شهرابی
شهید غلامرضا شهرابی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید رجائی قاسم آباد
شهید رجائی قاسم آباد
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید دکتر باهنر کوهین
شهید دکتر باهنر کوهین
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهید اندرزگوی جلایر
شهید اندرزگوی جلایر
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه سیزده آبان محمد آباد
سیزده آبان محمد آباد
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه سروان خلبان علی ایلخانی
سروان خلبان علی ایلخانی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه زیور کاظمی
زیور کاظمی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه دوازده فروردین قزلجه
دوازده فروردین قزلجه
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه دانش معین آباد
دانش معین آباد
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه علی افضلی راد
علی افضلی راد
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه خواجه نصیرنقوسان
خواجه نصیرنقوسان
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه حكیم نظامی
حكیم نظامی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه جمهوری اسلامی نو بهار
جمهوری اسلامی نو بهار
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه بنیاد 15خرداد کشه
بنیاد 15خرداد کشه
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
مدرسه بسیج کوره
بسیج کوره
نامشخص - دبستان مرکزی تفرش
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر تفرش تفرش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر تفرش تفرش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر تفرش تفرش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر تفرش تفرش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.