دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهرک غرب

تور مجازی مدرسه فیروزهفیلم معرفی فیروزهمدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه فیروزهفیلم معرفی فیروزهمدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نیما یوشیجفیلم معرفی نیما یوشیجمدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نیما یوشیجفیلم معرفی نیما یوشیجمدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
فیلم معرفی دانشمندمدرسه دانشمند
دانشمند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه شکوفه های دانش
شکوفه های دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه شکوفه های دانش
شکوفه های دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه انفورماتیک ایران
انفورماتیک ایران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه ایمان 1
ایمان 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مجتمع تطبیقی دختران
مجتمع تطبیقی دختران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه شهید محلاتی 1
شهید محلاتی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه شهید آوینی 1
شهید آوینی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه شهید بهزادی 1
شهید بهزادی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه علامه طباطبائی 1 (علامه طباطبایی 1)
علامه طباطبائی 1 (علامه طباطبایی 1)
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سروش
سروش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه دانشمند 1
دانشمند 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه شکوفه های دانش
شکوفه های دانش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سحر
سحر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه امام صادق
امام صادق
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ربانی
ربانی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه راه رشد
راه رشد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سلام منان
سلام منان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه گلستان آل طه
گلستان آل طه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه فجر دانش
فجر دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر ایلیا
مهر ایلیا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه نور دانش
نور دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سهراب سپهری
سهراب سپهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سهراب سپهری
سهراب سپهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سهراب سپهری
سهراب سپهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سهراب سپهری
سهراب سپهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سهراب سپهری
سهراب سپهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سهراب سپهری
سهراب سپهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سهراب سپهری
سهراب سپهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آل طه
آل طه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه کیهان
کیهان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه نوردانش
نوردانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه عماد
عماد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهرک غرب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهرک غرب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهرک غرب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهرک غرب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.