سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر فریدونشهر

مدرسه كاردانش بصیرت
كاردانش بصیرت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان فریدونشهر
مدرسه کاردانش شهید محلاتی
کاردانش شهید محلاتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان فریدونشهر
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان فریدونشهر
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید فضل اله محلاتی
شهید فضل اله محلاتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان فریدونشهر
مدرسه هاتف
هاتف
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه ولی عصرآبچک
ولی عصرآبچک
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه نسیم ولایت
نسیم ولایت
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه نسیم صبا
نسیم صبا
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه محمد خیابانی مزرعه کیماس
محمد خیابانی مزرعه کیماس
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه مجید شریف واقفی
مجید شریف واقفی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه قا آنی دهسور
قا آنی دهسور
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه غلامرضا تختی
غلامرضا تختی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه علامه طباطبایی فریدونشهر
علامه طباطبایی فریدونشهر
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه علامه اقبال
علامه اقبال
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه عطار بندر
عطار بندر
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید یارعلی اشکش
شهید یارعلی اشکش
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید مهدی عراقی تزره
شهید مهدی عراقی تزره
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید مهدی شاهکرمی بادجان
شهید مهدی شاهکرمی بادجان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید معصومی
شهید معصومی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید محمود رفیعی
شهید محمود رفیعی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید محمدکاظم لاجینانی پشندگان
شهید محمدکاظم لاجینانی پشندگان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید کلانتری گوکان
شهید کلانتری گوکان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید غلامرضا رفیعی
شهید غلامرضا رفیعی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید غلامحسین جعفری
شهید غلامحسین جعفری
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید علیرضا یبلوئی خمسلو
شهید علیرضا یبلوئی خمسلو
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید علیرضا تاجمیری
شهید علیرضا تاجمیری
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید علی اندرزگو
شهید علی اندرزگو
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید علی اکبر اژه ای
شهید علی اکبر اژه ای
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید عباسعلی رحیمی
شهید عباسعلی رحیمی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید طاهری
شهید طاهری
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید شمسی
شهید شمسی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید شمس الدین حسینی کاهگانک
شهید شمس الدین حسینی کاهگانک
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید شاهکرمی
شهید شاهکرمی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید سلیمان خاطر
شهید سلیمان خاطر
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید حمزه سیدالشهداء
شهید حمزه سیدالشهداء
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید حسین اصلانی
شهید حسین اصلانی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید بنت الهدی
شهید بنت الهدی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید باهنر چغیورت
شهید باهنر چغیورت
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید آیت اله مدنی
شهید آیت اله مدنی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهیدان ادریسی و یبلوئی
شهیدان ادریسی و یبلوئی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید استکی
شهید استکی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید احمدرضا طالبی
شهید احمدرضا طالبی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید ملیانی
شهید ملیانی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید مجید مومنی
شهید مجید مومنی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید عیدی محمد گرجی
شهید عیدی محمد گرجی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید علی محمد خودسیانی
شهید علی محمد خودسیانی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید علی قدوسی
شهید علی قدوسی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید حسین خدایگانی
شهید حسین خدایگانی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید توازهی
شهید توازهی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید بهرامی
شهید بهرامی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید امیر حسین رضائی
شهید امیر حسین رضائی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید امیدعلی چرمی
شهید امیدعلی چرمی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شهید استکی
شهید استکی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
مدرسه سید عبدالحسین واحدی
سید عبدالحسین واحدی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدونشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر فریدونشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر فریدونشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر فریدونشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر فریدونشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.