شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شوط

مدرسه فاطمه (س)
فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه حافظ 1
حافظ 1
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید رجایی 1
شهید رجایی 1
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه ولی عصر سلیمان کندی
ولی عصر سلیمان کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه ولایت علی کندی
ولایت علی کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه نماز عزت آباد
نماز عزت آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه میثاق کش آرخی
میثاق کش آرخی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه معراج صمد یوردی
معراج صمد یوردی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه مریم (س)
مریم (س)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه مالک اشتر ملااحمد
مالک اشتر ملااحمد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه قیام سنق
قیام سنق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه فضیلت شموسیلابی
فضیلت شموسیلابی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه فرهنگ تپه باشی
فرهنگ تپه باشی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه فردوسی طوره
فردوسی طوره
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه علی آبادی
علی آبادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه صدیقه
صدیقه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید نژادعلی
شهید نژادعلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید نجف زاده
شهید نجف زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید موسی کلانتری
شهید موسی کلانتری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید منصرف
شهید منصرف
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید معصومی
شهید معصومی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید معصوم زاده کندال
شهید معصوم زاده کندال
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید محمدی اصل
شهید محمدی اصل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید محمدپور
شهید محمدپور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید قلی زاده
شهید قلی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید قربان زاده
شهید قربان زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید عباس زاده
شهید عباس زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید عابدی
شهید عابدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید زینالپور
شهید زینالپور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید زمانی
شهید زمانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید حسین پورقیاس
شهید حسین پورقیاس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید بابائی
شهید بابائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید ایوب جوادی
شهید ایوب جوادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهید احمدمیلان
شهید احمدمیلان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهریار انیجه قدیم
شهریار انیجه قدیم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شمس تبریزی
شمس تبریزی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه رسالت شوط
رسالت شوط
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه رازی آغبلاغ مخور
رازی آغبلاغ مخور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه دیزج طویل
دیزج طویل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه دکترشریعتی
دکترشریعتی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه دانش باش کهریز
دانش باش کهریز
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شوط
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شوط را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شوط انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شوط ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شوط را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.