شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کنگاور

مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید بهناز ترابی
شهید بهناز ترابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه کنگاور
مدرسه ده کهنه
ده کهنه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه اشرفی اصفهانی
اشرفی اصفهانی
پسرانه - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه هفده شهریور آران
هفده شهریور آران
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه ولایت فقیه
ولایت فقیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه نسیم
نسیم
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه مهر 2
مهر 2
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه مهدی چهار دولی
مهدی چهار دولی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه مکتب زهرا
مکتب زهرا
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه علامه اقبال لاهوری
علامه اقبال لاهوری
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه عطار نیشابوری
عطار نیشابوری
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه طلوع خیرومندان
طلوع خیرومندان
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه صفین شیشکان
صفین شیشکان
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شیخ محمد خیابانی
شیخ محمد خیابانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شیخ فضل اله نوری
شیخ فضل اله نوری
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید محسن توسلی
شهید محسن توسلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید بهاء الدین عراقی
شهید بهاء الدین عراقی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید اقبالی
شهید اقبالی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید محمد علی رجائی
شهید محمد علی رجائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید محمد جواد باهنر
شهید محمد جواد باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید محراب
شهید محراب
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید طیبه زمانی گودین
شهید طیبه زمانی گودین
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید ثانی حصار
شهید ثانی حصار
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید اول علی آباد دوم
شهید اول علی آباد دوم
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهید امرعلی خزایی
شهید امرعلی خزایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهدای نیروی انتظامی
شهدای نیروی انتظامی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهدای والفجر پنج
شهدای والفجر پنج
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهدای نیروی انتظامی
شهدای نیروی انتظامی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه سید داود موسوی
سید داود موسوی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه سلمان
سلمان
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه سارا
سارا
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کنگاور
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کنگاور را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کنگاور انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کنگاور ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کنگاور را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.