شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دهدشت

مدرسه کاردانش مطهر
کاردانش مطهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه کاردانش دهخدا
کاردانش دهخدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه امام حسین چهاب
امام حسین چهاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه اسدآبادی سرماهور
اسدآبادی سرماهور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه ابوذر غفاری ده ابراهیم
ابوذر غفاری ده ابراهیم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه ابوذر زمان اکبرآباد
ابوذر زمان اکبرآباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه ابوالفضل
ابوالفضل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه 22 بهمن بویری
22 بهمن بویری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه 17 شهریور مهد
17 شهریور مهد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه 17 شهریور سرپری
17 شهریور سرپری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه 12 محرم
12 محرم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه ولایت فقیه بردکشکی
ولایت فقیه بردکشکی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه والفجر عمارت
والفجر عمارت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه نورالدین رودشور
نورالدین رودشور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه نواب صفوی آبکاسه
نواب صفوی آبکاسه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه نجابت
نجابت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه میرزاخانی
میرزاخانی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه ممتازان
ممتازان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه مطهری ده چل
مطهری ده چل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه مالک اشتر چهارمه سفلی
مالک اشتر چهارمه سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه لیلا
لیلا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه گلهای کلات
گلهای کلات
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه کوه برد
کوه برد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه کوشک فیلگاه
کوشک فیلگاه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه قلعه گل
قلعه گل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه قدس راک
قدس راک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه قاضی طباطبائی کوشک
قاضی طباطبائی کوشک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فیاض بخش
فیاض بخش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فهمیده
فهمیده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فرهنگ انجیر سفید
فرهنگ انجیر سفید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فجر کل خواجه قیصری
فجر کل خواجه قیصری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فجر آبمو سفلی
فجر آبمو سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه علامه مجلسی برم سبز
علامه مجلسی برم سبز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه عدل آدرکان
عدل آدرکان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه طوبا
طوبا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه طریق القدس دم مهد سفلی
طریق القدس دم مهد سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه طاهر منش
طاهر منش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه صدیقه اطهر
صدیقه اطهر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه صدیق نژاد
صدیق نژاد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه شهید واعظی برآفتاب سفلی
شهید واعظی برآفتاب سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه شهید نوری دزک
شهید نوری دزک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه شهید نوروزی لیرکک
شهید نوروزی لیرکک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دهدشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دهدشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دهدشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دهدشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.