چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سرخس

مدرسه کاردانش رضوی
کاردانش رضوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهیداباذریان 2
شهیداباذریان 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید اباذریان 1
شهید اباذریان 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه یکه بید
یکه بید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه یادگارامام
یادگارامام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه نورملکوت
نورملکوت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه نورالقایم
نورالقایم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه نور ملکوت 2
نور ملکوت 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه نبوت چشمه شور
نبوت چشمه شور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه مولوی فیض محمدحسین برصمدآباد
مولوی فیض محمدحسین برصمدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه مرحوم علی صدری
مرحوم علی صدری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه مرحوم بری
مرحوم بری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه محبان علی (ع)
محبان علی (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه محبان الزهرا (س)
محبان الزهرا (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه مالك اشتر
مالك اشتر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه قره قیطان
قره قیطان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه فضل
فضل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه عدالت قوش کهنه
عدالت قوش کهنه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه صیاد شیرازی
صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه صدیقه کبری تپه میراحمد
صدیقه کبری تپه میراحمد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شیخ کلینی
شیخ کلینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شیخ فضل اله نوری
شیخ فضل اله نوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شوراب علیا
شوراب علیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید مطهری قوش علیجان
شهید مطهری قوش علیجان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید مدنی صاحبداد
شهید مدنی صاحبداد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید محمد جواد باهنر
شهید محمد جواد باهنر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید محمد باقرصدر
شهید محمد باقرصدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید محبوب
شهید محبوب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید کامیاب
شهید کامیاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید علیرضا عیار
شهید علیرضا عیار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید سمیه
شهید سمیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید سالارزهی
شهید سالارزهی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید دهقانزاده گنبدلی نو
شهید دهقانزاده گنبدلی نو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید حسن عوض محمدی
شهید حسن عوض محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید تندگویان
شهید تندگویان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
مدرسه شهید بنت الهدی صدر
شهید بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سرخس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سرخس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سرخس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سرخس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سرخس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.