سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر بستک

مدرسه حاج شیخ سعید قاضی
حاج شیخ سعید قاضی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان بستک
مدرسه ولایت تنگ بستک
ولایت تنگ بستک
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه نور لاور زیر
نور لاور زیر
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه نوح پشت بند
نوح پشت بند
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه نجمیه زنگارد
نجمیه زنگارد
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه مولوی زنگارد
مولوی زنگارد
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه منصوری رودبار
منصوری رودبار
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه مصطفویه
مصطفویه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه محمد نادری روی گچ
محمد نادری روی گچ
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه محمد عبدالکریم زرعونی
محمد عبدالکریم زرعونی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه مالک اشتر انجیر دان
مالک اشتر انجیر دان
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه لیاقت
لیاقت
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه کوثر کریم آباد
کوثر کریم آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه قدس تسان
قدس تسان
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه فرهنگ حسین آباد
فرهنگ حسین آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه فرشته
فرشته
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه فاطمه احمد زاده
فاطمه احمد زاده
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه فاتح
فاتح
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه عباسیه
عباسیه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه شیخ اسحق
شیخ اسحق
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه شهید کشوری
شهید کشوری
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه شهید بستکی زاده تدرویه
شهید بستکی زاده تدرویه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه سید یوسف افتد سید احمدی
سید یوسف افتد سید احمدی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه سید محمد هاشمی
سید محمد هاشمی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه سادات کنچی
سادات کنچی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه رسالت چاه سرمه
رسالت چاه سرمه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه دهقان فاریاب سنگویه
دهقان فاریاب سنگویه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه دکتر معین مردنو
دکتر معین مردنو
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه دکتر شریعتی
دکتر شریعتی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه دار العلم
دار العلم
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه حکیم
حکیم
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه توانگر
توانگر
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه تقوی چاه چهه
تقوی چاه چهه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه پیشگامان
پیشگامان
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه بعثت دهنگ
بعثت دهنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه آزادگان آلکندی
آزادگان آلکندی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه امیرکبیر کنار سیاه
امیرکبیر کنار سیاه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه اسوه حسنه
اسوه حسنه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه ادب ده تل
ادب ده تل
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه احمدیه
احمدیه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه احمد مدنی کوهیج
احمد مدنی کوهیج
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه ابوذر غفاری نخل خین
ابوذر غفاری نخل خین
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه 22 بهمن شیخ حضور
22 بهمن شیخ حضور
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه 15 خرداد کریزه
15 خرداد کریزه
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه 12 فرودین برکه لاری
12 فرودین برکه لاری
نامشخص - دبستان هرمزگان بستک
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان بستک
مدرسه صالحین
صالحین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان بستک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر بستک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر بستک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر بستک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر بستک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.