یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چناران

مدرسه کاردانش حکمت
کاردانش حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی چناران
مدرسه کاردانش حجاب رادکان
کاردانش حجاب رادکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی چناران
مدرسه کاردانش امام جواد (ع)
کاردانش امام جواد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی چناران
مدرسه کشاورزی نجمه
کشاورزی نجمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی چناران
مدرسه فنی و حرفه ای امام رضا (ع) شبانه روزی
فنی و حرفه ای امام رضا (ع) شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید رضوی 2
شهید رضوی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید خزاعی 2
شهید خزاعی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه قدس
قدس
دخترانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
دخترانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید باهنر 2
شهید باهنر 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
دخترانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه سما
سما
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید خزاعی 1
شهید خزاعی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید رضوی 1
شهید رضوی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید زوار زاده
شهید زوار زاده
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه فرهنگیان 1
فرهنگیان 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه رشد آفرین
رشد آفرین
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید باهنر 1
شهید باهنر 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
پسرانه - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید بابایی شیخکانلو
شهید بابایی شیخکانلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی
شهید آیت اله اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید آگاه جوکال
شهید آگاه جوکال
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید آقا جانزاده رادکان
شهید آقا جانزاده رادکان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید امامی
شهید امامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهید اعتماد امین کبیر
شهید اعتماد امین کبیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهدای مریچگان
شهدای مریچگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شهدای اخلمد
شهدای اخلمد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شمس الشموس
شمس الشموس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه شترپا
شترپا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه سید قطب رادکان
سید قطب رادکان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه سمیه سیدآباد
سمیه سیدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه رضا آباد طاهری
رضا آباد طاهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه رسالت نورالدین
رسالت نورالدین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه خرمی موچنان
خرمی موچنان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه حمیدرضا خلیل زاده قزل حصار
حمیدرضا خلیل زاده قزل حصار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه حضرت علی اکبر قزلکند
حضرت علی اکبر قزلکند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه حسین آباد
حسین آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه حسین اصفهانی
حسین اصفهانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه حاج سید ابوالقاسم موسوی
حاج سید ابوالقاسم موسوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه چمران موچنان
چمران موچنان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه ثامن الائمه (ع)
ثامن الائمه (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه توحید سوهان
توحید سوهان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه بیرمشا
بیرمشا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه آیت اله طالقانی دهنه اخلمد
آیت اله طالقانی دهنه اخلمد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه آرمان دانش
آرمان دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه آبگاهی
آبگاهی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه امید چناران
امید چناران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه ابوذرغفاری چهارمهن
ابوذرغفاری چهارمهن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه 15 خرداد قلقوچان
15 خرداد قلقوچان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه وحدت اندیشش
وحدت اندیشش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه نهر آباد
نهر آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه نویسا
نویسا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه نوید سیدآباد
نوید سیدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه نرجس سرک
نرجس سرک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه مسلم بن عقیل گوارشکان
مسلم بن عقیل گوارشکان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه کلاته بهمن جان
کلاته بهمن جان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه قمر بنی هاشم
قمر بنی هاشم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه قزلر
قزلر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی چناران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چناران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چناران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چناران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر چناران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.