شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر ابهر

مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش لاله
کاردانش لاله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش علی ابن ابیطالب
کاردانش علی ابن ابیطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش سعدی هیدج
کاردانش سعدی هیدج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش حضرت رقیه (ص)
کاردانش حضرت رقیه (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش امیرالمومنین
کاردانش امیرالمومنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش اثیر الدین ابهری
کاردانش اثیر الدین ابهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش 15 خرداد شریف آباد
کاردانش 15 خرداد شریف آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه کاردانش باقرالعلوم
کاردانش باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ابهر
مدرسه فنی شهید دکتر بهشتی
فنی شهید دکتر بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه حرفه ای شمس
حرفه ای شمس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه حرفه ای رازی
حرفه ای رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه پویایی
پویایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ابهر
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان زنجان ابهر
مدرسه کاشانی 2
کاشانی 2
دخترانه - دبستان زنجان ابهر
مدرسه کاشانی 1
کاشانی 1
پسرانه - دبستان زنجان ابهر
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه ولی عصرشناط
ولی عصرشناط
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه هدف جداقیه
هدف جداقیه
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه هدایت گلی
هدایت گلی
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه نیایش 2
نیایش 2
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه نیایش 1
نیایش 1
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه نورعلم قزلجه
نورعلم قزلجه
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه ناطق
ناطق
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه مولوی چرگر
مولوی چرگر
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه مهر مادر
مهر مادر
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه معصوم
معصوم
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه معرفت قمچ آباد
معرفت قمچ آباد
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه مصباح
مصباح
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه مسعود سعد
مسعود سعد
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه قائم آغور
قائم آغور
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه قاضی طباطبائی
قاضی طباطبائی
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه فردوسی چشین
فردوسی چشین
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه فجر خوشنام
فجر خوشنام
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه فائض
فائض
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه غزالی 1
غزالی 1
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه علامه
علامه
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه عفت هیدج
عفت هیدج
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه عدل قارلوق
عدل قارلوق
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه عدالت زره باش
عدالت زره باش
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه عبید زاکانی
عبید زاکانی
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه عبرت
عبرت
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه عارف کبود چشمه
عارف کبود چشمه
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه صائب فنوش آباد
صائب فنوش آباد
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه صائب 2
صائب 2
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه صائب 1
صائب 1
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
مدرسه شیخ بهائی خراسانلو
شیخ بهائی خراسانلو
نامشخص - دبستان زنجان ابهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر ابهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر ابهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر ابهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر ابهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.