سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر داراب

مدرسه کاردانش سردار شهيد حميد عارف
کاردانش سردار شهيد حميد عارف
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس داراب
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس داراب
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس داراب
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس داراب
مدرسه شهید عبدالمهدی منفردیان
شهید عبدالمهدی منفردیان
دخترانه - دبستان فارس داراب
مدرسه شهید ازمل
شهید ازمل
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه شهید احمد شفیعی نژاد
شهید احمد شفیعی نژاد
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه شهید ابوطالب عرب زاده
شهید ابوطالب عرب زاده
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه شهید ابوالقاسم عابدی
شهید ابوالقاسم عابدی
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه شهید ابوالقاسم زمانی فر
شهید ابوالقاسم زمانی فر
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه شهدای پیرمراد
شهدای پیرمراد
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه شریعت
شریعت
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه شبنم
شبنم
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سید الشهداء
سید الشهداء
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سنگر
سنگر
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سلام
سلام
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سعید
سعید
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سردار شهید عبداله زاده
سردار شهید عبداله زاده
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سردار شهید حیدر نظری
سردار شهید حیدر نظری
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سردار شهید اشرف
سردار شهید اشرف
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه ستارگان
ستارگان
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سپیده شکاری
سپیده شکاری
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سپهر
سپهر
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه سپند
سپند
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه ساعی
ساعی
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه زینت
زینت
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه زینب کبری(س)
زینب کبری(س)
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه رسول اکرم (ص)
رسول اکرم (ص)
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه رحمت مصلح
رحمت مصلح
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه راه دانش
راه دانش
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه دیده بان
دیده بان
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه دقیقی
دقیقی
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه دانشور
دانشور
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه دانا
دانا
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه خورشید
خورشید
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه خرم
خرم
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه حضرت قایم (عج)
حضرت قایم (عج)
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه حضرت صدیقه کبری (س)
حضرت صدیقه کبری (س)
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه حجت
حجت
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه حاج علی شایق
حاج علی شایق
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه جلالیه
جلالیه
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه جانبازان انقلاب اسلامی
جانبازان انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه جابر
جابر
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه تبارک
تبارک
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه پگاه پاسالاری
پگاه پاسالاری
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه پارسا
پارسا
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه بیست و دوم بهمن
بیست و دوم بهمن
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه بهمن
بهمن
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه بوعلی
بوعلی
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه برهان
برهان
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان فارس داراب
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
نامشخص - دبستان فارس داراب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر داراب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر داراب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر داراب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر داراب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.