شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر خلخال

مدرسه کاردانش سروش 2
کاردانش سروش 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل خلخال
مدرسه کاردانش سروش 1
کاردانش سروش 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل خلخال
مدرسه کاردانش آزادگان خوجین
کاردانش آزادگان خوجین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل خلخال
مدرسه کاردانش اتحاد
کاردانش اتحاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل خلخال
مدرسه کار دانش شهید مطهری
کار دانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل خلخال
مدرسه کار دانش الزهرا
کار دانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل خلخال
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل خلخال
مدرسه شاهد 1
شاهد 1
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه نیمه شعبان
نیمه شعبان
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه نمونه
نمونه
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه ناصری 1
ناصری 1
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه میرعماد
میرعماد
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه قدس گورانسراب
قدس گورانسراب
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه قاسم دهقانی
قاسم دهقانی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه فاطمه مجره
فاطمه مجره
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه غدیرخم
غدیرخم
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شیخ عطار
شیخ عطار
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شیخ صدوق
شیخ صدوق
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید نیکبخت محمودی
شهید نیکبخت محمودی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید کلینی
شهید کلینی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید کلانتری
شهید کلانتری
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید کشوری
شهید کشوری
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید قندی
شهید قندی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید قاضی طباطبائی
شهید قاضی طباطبائی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید فرامون
شهید فرامون
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید طهماسبی خمس
شهید طهماسبی خمس
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید شکارچی
شهید شکارچی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید سجادی
شهید سجادی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید رحمانی اندبیل
شهید رحمانی اندبیل
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید خیابانی
شهید خیابانی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید حائری یزدی
شهید حائری یزدی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید آفتابی
شهید آفتابی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه شهدای 7 تیر
شهدای 7 تیر
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه سمای خلخال
سمای خلخال
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه سردار جنگل
سردار جنگل
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه سارا
سارا
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه رشد خلخال
رشد خلخال
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه خاقانی
خاقانی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه حکمت شماره 2
حکمت شماره 2
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه ثقه الاسلام
ثقه الاسلام
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه پروین
پروین
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه پاسداران
پاسداران
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه آیت الله سعیدی
آیت الله سعیدی
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان اردبیل خلخال
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر خلخال را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر خلخال انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر خلخال ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر خلخال را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.