جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه

مدرسه کاردانش آل طه
کاردانش آل طه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش عارفه
کاردانش عارفه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش تدین
کاردانش تدین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش مرضیه
کاردانش مرضیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حافظ
کاردانش حافظ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای پارسا
کاردانش شهدای پارسا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش جلیل نصیر زاده
کاردانش جلیل نصیر زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام جواد (ع)
کاردانش امام جواد (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج کریم رحیم زاده
کاردانش حاج کریم رحیم زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش محمودیه 1 خیامی
کاردانش محمودیه 1 خیامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش بنت الهدی 1
کاردانش بنت الهدی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای فاطمه الزهرا (س)
فنی و حرفه‌ای فاطمه الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای بدیع
فنی و حرفه‌ای بدیع
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای حضرت حوا
حرفه‌ای حضرت حوا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی ایثارگران شهید کاوه
فنی ایثارگران شهید کاوه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای آیت الله خامنه ای
فنی و حرفه‌ای آیت الله خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای ایثارگران شهید کاوه
حرفه‌ای ایثارگران شهید کاوه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی شهید مهدی زاده
فنی شهید مهدی زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی شهید جواد دوراندیش
فنی شهید جواد دوراندیش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای سینا
فنی و حرفه‌ای سینا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه آفرینش
آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه آسیه قریشی
آسیه قریشی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه شهید هروی نژاد
شهید هروی نژاد
مختلط - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فاطمه رستگار مقدم
فاطمه رستگار مقدم
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه شهید عبدالحسین برونوسی
شهید عبدالحسین برونوسی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه شهید سید یحیی بحرانی
شهید سید یحیی بحرانی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه حجاب
حجاب
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه ضابطیان
ضابطیان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه شهید شیخ محمد خیابانی
شهید شیخ محمد خیابانی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه مسلم ابن عقیل
مسلم ابن عقیل
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه شهید حبیب الله قاسمی
شهید حبیب الله قاسمی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه ابرار
ابرار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه واله طوس
واله طوس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نورالمصطفی (ص) 2
نورالمصطفی (ص) 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نورالمصطفی
نورالمصطفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نور الزهرا (س)
نور الزهرا (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نگاه نیکان
نگاه نیکان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نشاط نو
نشاط نو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نسیبه 2
نسیبه 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نسیبه 1
نسیبه 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه نرجس 1
نرجس 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه ناظرزاده
ناظرزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه مهیار
مهیار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه مهندس رحمانی فرد
مهندس رحمانی فرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه مهر آفرینان 2
مهر آفرینان 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه محمد صالحیار
محمد صالحیار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه لیله القدر
لیله القدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه لقمان حکیم
لقمان حکیم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه گل گندم
گل گندم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فهیمه
فهیمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فرزام فر
فرزام فر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه عطوفت
عطوفت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه عرش
عرش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه عذرا رحمانی فرد
عذرا رحمانی فرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.