یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر ساوه

مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ساوه
مدرسه کاردانش شهید رحمان شمس
کاردانش شهید رحمان شمس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ساوه
مدرسه کاردانش شهید دکتر مفتح
کاردانش شهید دکتر مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ساوه
مدرسه کاردانش شهدای یل آباد
کاردانش شهدای یل آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ساوه
مدرسه فنی پروفسور حسابی
فنی پروفسور حسابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه فنی شهید ناصری
فنی شهید ناصری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه فنی حضرت معصومه (س)
فنی حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه شهید دكتر مفتح 2
شهید دكتر مفتح 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه سرداران شهید
سرداران شهید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه حرفه ای امید
حرفه ای امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه حرفه ای شهید ناصری
حرفه ای شهید ناصری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه حرفه ای حضرت معصومه (س)
حرفه ای حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه فنی صدیقه كبری (س)
فنی صدیقه كبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه سحر
سحر
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه فجر
فجر
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه محمدرضا جهانسوزان
محمدرضا جهانسوزان
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه حاج حسین اصلاحچی
حاج حسین اصلاحچی
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه حاج علی رجبی
حاج علی رجبی
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه حاج محمد تابع
حاج محمد تابع
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید محمدباقر کاظمی
شهید محمدباقر کاظمی
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید مسعود علی محمدی
شهید مسعود علی محمدی
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه علامه عسگری
علامه عسگری
دخترانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید علی پیرو نظر
شهید علی پیرو نظر
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه فجر
فجر
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه محمدرضا جهانسوزان
محمدرضا جهانسوزان
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه حاج فدائی
حاج فدائی
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه حاج محمد تابع
حاج محمد تابع
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه علامه عسگری
علامه عسگری
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه محمد حسن جهانسوزان
محمد حسن جهانسوزان
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه حاج علی رجبی
حاج علی رجبی
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید فاضل سمیعی
شهید فاضل سمیعی
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه نیکان کاوه 2
نیکان کاوه 2
پسرانه - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه عطیه
عطیه
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه عصر انقلاب
عصر انقلاب
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه عبرت
عبرت
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه عباس شیری
عباس شیری
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه طهارت
طهارت
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه صائب تبریزی
صائب تبریزی
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شیخ صدوق
شیخ صدوق
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شیخ الاسلام 2
شیخ الاسلام 2
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شیخ الاسلام
شیخ الاسلام
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید ناصری 1
شهید ناصری 1
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید محمود واحد آوه
شهید محمود واحد آوه
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید محمد حسین فهمیده
شهید محمد حسین فهمیده
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید قربان حسینی
شهید قربان حسینی
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید فرزامی
شهید فرزامی
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید غفاری
شهید غفاری
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید صفری پور
شهید صفری پور
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید سیف اله اکبری رازین
شهید سیف اله اکبری رازین
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید سید جواد هاشمی اندیس
شهید سید جواد هاشمی اندیس
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید زین الدین
شهید زین الدین
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید رضا هوشیار
شهید رضا هوشیار
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید دکتر مسعود علی محمدی
شهید دکتر مسعود علی محمدی
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید حسن ناصری
شهید حسن ناصری
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید پیکانی سینک
شهید پیکانی سینک
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان مرکزی ساوه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر ساوه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر ساوه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر ساوه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر ساوه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.