سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد

مدرسه کاردانش وحدت
کاردانش وحدت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه کاردانش سی سخت
کاردانش سی سخت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه زکریای رازی
زکریای رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه کاردانش رضوان مارگون
کاردانش رضوان مارگون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه کاردانش نرجس سی سخت
کاردانش نرجس سی سخت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد لنده
مدرسه کاردانش عفاف
کاردانش عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه کاردانش شهید خواجه زاده
کاردانش شهید خواجه زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه کاردانش سازندگی
کاردانش سازندگی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه کاردانش دانش پژوهان
کاردانش دانش پژوهان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه کاردانش مطهر
کاردانش مطهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه کاردانش دهخدا
کاردانش دهخدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه کاردانش پیامبر اعظم
کاردانش پیامبر اعظم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه کاردانش امام محمد باقر 2
کاردانش امام محمد باقر 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه کاردانش امام محمد باقر
کاردانش امام محمد باقر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه کاردانش امام جعفرصادق (ع)
کاردانش امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه فنی فردوسی
فنی فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه حرفه ای فردوسی
حرفه ای فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد چرام
مدرسه پروين اعتصامی
پروين اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه امام خمينی
امام خمينی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد چاروسا
مدرسه خوارزمی پاتاوه
خوارزمی پاتاوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه فنی و حرفه ای فارابی
فنی و حرفه ای فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه ساعی
ساعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه حرفه ای دکتر حسابی
حرفه ای دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه فنی و حرفه ای شهدای صنعت نفت
فنی و حرفه ای شهدای صنعت نفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه مبین
مبین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه کمال الملک
کمال الملک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه حرفه ای و بازرگانی حکمت
حرفه ای و بازرگانی حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فنی حرفه ای حدیث
فنی حرفه ای حدیث
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فنی حرفه ای امیرکبیر
فنی حرفه ای امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فنی و حرفه ای دارالفنون
فنی و حرفه ای دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه علم و صنعت
علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه بازرگانی مهدیه
بازرگانی مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه حرفه ای و بازرگانی مائده
حرفه ای و بازرگانی مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه شهید تندگویان
شهید تندگویان
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه شهید علی پور
شهید علی پور
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه نرگس
نرگس
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه نظامی
نظامی
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه قیام
قیام
مختلط - دبستان کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه حضرت فاطمه مارگون
حضرت فاطمه مارگون
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد مارگون
مدرسه شهید فکوری چهل
شهید فکوری چهل
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه شهید فکوری چهل
شهید فکوری چهل
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه بنستان
بنستان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه بنستان
بنستان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دنا
مدرسه بردپهن
بردپهن
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد عشایری
مدرسه شمیم یاس
شمیم یاس
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.