دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران

مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بلده
مدرسه کاردانش راه زینب
کاردانش راه زینب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران کلاردشت
مدرسه کاردانش پیام آوران
کاردانش پیام آوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش نیره زمردیان
کاردانش نیره زمردیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش رودبار
کاردانش رودبار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران آمل
مدرسه کاردانش حضرت زهرا (س)
کاردانش حضرت زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید لطیفی
کاردانش شهید لطیفی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران کلاردشت
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابل
مدرسه کاردانش جوار فریم
کاردانش جوار فریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران دودانگه
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش عروج
کاردانش عروج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش سمیه
کاردانش سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش پیام دانش
کاردانش پیام دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران شیرگاه
مدرسه کاردانش سمیه
کاردانش سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران کجور
مدرسه کاردانش آیت اله خامنه ای
کاردانش آیت اله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران کجور
مدرسه کاردانش شهید علی اصغر خزایی
کاردانش شهید علی اصغر خزایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران کجور
مدرسه کاردانش درزیان
کاردانش درزیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهنمیر
مدرسه کاردانش جوادالائمه (ع)
کاردانش جوادالائمه (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بند پی غربی
مدرسه کاردانش پردیس
کاردانش پردیس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بند پی شرقی
مدرسه کاردانش کوثر اسلام آباد
کاردانش کوثر اسلام آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش فاطیما
کاردانش فاطیما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش شهید شفیعی دارابکلا
کاردانش شهید شفیعی دارابکلا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش شهید شعبان باقری جامخانه
کاردانش شهید شعبان باقری جامخانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش حضرت خدیجه سورک
کاردانش حضرت خدیجه سورک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه فنی و حرفه‌ای و کاردانش برکت
فنی و حرفه‌ای و کاردانش برکت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش شهید شریفی
کاردانش شهید شریفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران میاندرود
مدرسه کاردانش شهیدان کارگران
کاردانش شهیدان کارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران فریدونکنار
مدرسه کاردانش زینبیه
کاردانش زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش حضرت خدیجه (س)
کاردانش حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش امام حسین کیاسر
کاردانش امام حسین کیاسر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش امام حسن مجتبی (ع)
کاردانش امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش المهدی (عج)
کاردانش المهدی (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش المهدی
کاردانش المهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش الزهرا کیاسر
کاردانش الزهرا کیاسر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران گلوگاه
مدرسه کاردانش حضرت فاطمه (س)
کاردانش حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران گلوگاه
مدرسه کاردانش برادران احمدی
کاردانش برادران احمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران گلوگاه
مدرسه کاردانش مائده
کاردانش مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران کیاکلا
مدرسه کاردانش سمیه
کاردانش سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران عباس آباد
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران عباس آباد
مدرسه کاردانش  متقین
کاردانش متقین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران عباس آباد
مدرسه کاردانش بصیرت
کاردانش بصیرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چمستان
مدرسه کاردانش شیخ بهایی
کاردانش شیخ بهایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش شهید فتح اله ذکریائی
کاردانش شهید فتح اله ذکریائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش موحدین
کاردانش موحدین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش تقوا
کاردانش تقوا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش نیکان
کاردانش نیکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران محمود آباد
مدرسه کاردانش ملاصدرا
کاردانش ملاصدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران محمود آباد
مدرسه کاردانش شهید تمری
کاردانش شهید تمری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران محمود آباد
مدرسه کاردانش زینبیه
کاردانش زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران محمود آباد
مدرسه کاردانش حکمت
کاردانش حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران محمود آباد
مدرسه کاردانش ثامن الائمه
کاردانش ثامن الائمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران محمود آباد
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران محمود آباد
مدرسه کاردانش دکترحسابی بیشه کلا
کاردانش دکترحسابی بیشه کلا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران محمود آباد
مدرسه کاردانش نرگس
کاردانش نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش فریمک
کاردانش فریمک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش فاطمیه استخر پشت
کاردانش فاطمیه استخر پشت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نکا
مدرسه کاردانش راه اندیشه نور
کاردانش راه اندیشه نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نور
مدرسه کاردانش توحید
کاردانش توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نور
مدرسه کاردانش حمیدرضا نائیج ونوش
کاردانش حمیدرضا نائیج ونوش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نوشهر
مدرسه کاردانش هاجر
کاردانش هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران نوشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.