شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس چابهار چابهار سیستان و بلوچستان پسرانه شاهد دوره اول متوسطه

مدرسه مردوخ 1
مردوخ 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مرحوم عایشه حسامی
مرحوم عایشه حسامی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مرحوم دکتر صمد نیلوفری
مرحوم دکتر صمد نیلوفری
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مائده 2
مائده 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مائده 1
مائده 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مام سیف الدین
مام سیف الدین
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مازوجدار گورک
مازوجدار گورک
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مازوجدار
مازوجدار
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه گویزی
گویزی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه گوره قلعه
گوره قلعه
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه گردیگلان
گردیگلان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه گاوه شله
گاوه شله
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کیله شین
کیله شین
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کهریزه ایوبی
کهریزه ایوبی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کویره گویز
کویره گویز
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کوچک سفلی
کوچک سفلی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کنده سوره
کنده سوره
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کس نزان
کس نزان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کرویان
کرویان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کچل منگان
کچل منگان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کانی نیاز
کانی نیاز
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کانی جشنی
کانی جشنی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کانی بند
کانی بند
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه کانعمت
کانعمت
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قهرآباد سفلی
قهرآباد سفلی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قهرآباد حومه
قهرآباد حومه
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قوره دره
قوره دره
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قوچاق
قوچاق
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قلندر
قلندر
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قلعه گاه گودرز
قلعه گاه گودرز
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قشلاق صالح بیگ
قشلاق صالح بیگ
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قشلاق پل
قشلاق پل
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قشلاق افغانان
قشلاق افغانان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قره گویز
قره گویز
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قره چر
قره چر
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قبغلوجه
قبغلوجه
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه قباغلو
قباغلو
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه غلامعلی
غلامعلی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه عربلنگ
عربلنگ
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه عربغلی علیا
عربغلی علیا
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه عربغلی سفلی
عربغلی سفلی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه طاهر بغده
طاهر بغده
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه طاله جر
طاله جر
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه صداقت 2
صداقت 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه صداقت 1
صداقت 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه صالح آباد 2
صالح آباد 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه صالح آباد 1
صالح آباد 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شیلان آباد
شیلان آباد
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهیدرضا حسینی
شهیدرضا حسینی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهیدان
شهیدان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید ملا رشید علومی 2
شهید ملا رشید علومی 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید ملا رشید علومی 1
شهید ملا رشید علومی 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید مصطفی محمدی
شهید مصطفی محمدی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید محمود صحرایی
شهید محمود صحرایی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید محمد علی رجایی
شهید محمد علی رجایی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید محمد رشید علومی
شهید محمد رشید علومی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید عبدالله زارعی
شهید عبدالله زارعی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید رضا حسینی 2
شهید رضا حسینی 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید رضا حسینی 1
شهید رضا حسینی 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید رسول وطن خواه روستای کندلان
شهید رسول وطن خواه روستای کندلان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید دكتر باهنر
شهید دكتر باهنر
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید خلیل نامی رنگه ریژان
شهید خلیل نامی رنگه ریژان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید حامد خاکسار آیچی
شهید حامد خاکسار آیچی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید ترکمان 1
شهید ترکمان 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهدای فرهنگی 2
شهدای فرهنگی 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3

در این صفحه لیست مدارس چابهار چابهار سیستان و بلوچستان پسرانه شاهد دوره اول متوسطه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس چابهار چابهار سیستان و بلوچستان پسرانه شاهد دوره اول متوسطه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس چابهار چابهار سیستان و بلوچستان پسرانه شاهد دوره اول متوسطه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس چابهار چابهار سیستان و بلوچستان پسرانه شاهد دوره اول متوسطه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.