سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران

مدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه شایستگان خرد
شایستگان خرد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه نرجس نو
نرجس نو
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه واله
واله
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه برهان
برهان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سلام صدر
سلام صدر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه سیره فاطمی
سیره فاطمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه امامت
امامت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه واله 1
واله 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مصباح
مصباح
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه اروند
اروند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه واله
واله
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه واله
واله
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه برهان
برهان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه والعصر
والعصر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه شمیم یاس
شمیم یاس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه نرجس نو
نرجس نو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه جاوید
جاوید
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه جاوید
جاوید
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه برهان
برهان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه واله 1
واله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه امید آینده
امید آینده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه دانشمند
دانشمند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مصباح
مصباح
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه واله
واله
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه ستاره نو
ستاره نو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه برهان
برهان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه صالحین
صالحین
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 12
مدرسه اروند
اروند
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه جاوید
جاوید
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه والعصر
والعصر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.