شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر شیراز

مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
پسرانه - دوره اول متوسطه فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید محمدحسن هاشمی
کاردانش شهید محمدحسن هاشمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا (س)
کاردانش فاطمه زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش قدس
کاردانش قدس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش مصلحیان
کاردانش مصلحیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش افسری
کاردانش افسری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش حسین ابن علي (ع)
کاردانش حسین ابن علي (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج قوام
کاردانش حاج قوام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش آفاق
کاردانش آفاق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش راه سعادت
کاردانش راه سعادت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کار دانش اهورا
کار دانش اهورا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 2
مدرسه کاردانش توانمندان
کاردانش توانمندان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 2
مدرسه کاردانش آل یاسین
کاردانش آل یاسین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش راه دانش
کاردانش راه دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش دانش پرواز
کاردانش دانش پرواز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه شهید احمدرضا کشاورز حقیقی
شهید احمدرضا کشاورز حقیقی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای هنر و انديشه
فنی و حرفه ای هنر و انديشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی خجسته
استثنایی خجسته
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه شهید محسن کامیاب
شهید محسن کامیاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای شهید مهدی خراجی
فنی و حرفه ای شهید مهدی خراجی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای معلم
فنی و حرفه ای معلم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی مجید راهبی
استثنایی مجید راهبی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی بهاران
استثنایی بهاران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی عدالت
استثنایی عدالت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای شهید کمال ظل انوار
فنی و حرفه ای شهید کمال ظل انوار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای شهید حاج احمد اسماعیلی
فنی و حرفه ای شهید حاج احمد اسماعیلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای دارالفنون
فنی و حرفه ای دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه مطهره 1
مطهره 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه دکتر حسابی 1
دکتر حسابی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه گلها 2
گلها 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 3
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 3
مدرسه كاشف
كاشف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه اسلامی
اسلامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه سپهر دانش
سپهر دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه پدیده
پدیده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه عرفان
عرفان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه منشور
منشور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه هنرور
هنرور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه پرتو هنر
پرتو هنر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی شعف
فنی شعف
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه نگارستان
نگارستان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه اصناف شيراز
اصناف شيراز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه سما
سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای عرفان
فنی و حرفه ای عرفان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فن آوران
فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه کار آفرینان
کار آفرینان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فرا اندیشان
فرا اندیشان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه آمنه بنت وهب 2
آمنه بنت وهب 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه جناب
جناب
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه پیام انقلاب
پیام انقلاب
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید مصطفی رهنما
شهید مصطفی رهنما
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید علیمراد سنجانکی
شهید علیمراد سنجانکی
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهدای اسماعیل آباد
شهدای اسماعیل آباد
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید حسین رنجبر 2
شهید حسین رنجبر 2
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهيد خداداد سالاری
شهيد خداداد سالاری
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید عباس کشاورز
شهید عباس کشاورز
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید کاظم احمدی
شهید کاظم احمدی
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه نوازاله رنجبر
نوازاله رنجبر
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه آیه الله طالقانی
آیه الله طالقانی
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه عملیات شهدای کربلای 5
عملیات شهدای کربلای 5
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه استاد محمد قورخانیان 1
استاد محمد قورخانیان 1
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر شیراز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر شیراز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر شیراز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.