سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آیت الله کاشانی

تور مجازی مدرسه بهشت فردوسفیلم معرفی بهشت فردوسمدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه بهشت فردوسفیلم معرفی بهشت فردوسمدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه سوره
سوره
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه امام جعفر صادق 1
امام جعفر صادق 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهدای معلم
شهدای معلم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه امام جعفر صادق 2
امام جعفر صادق 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید مفتح 1
شهید مفتح 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهدای صنایع هواپیمائی 1
شهدای صنایع هواپیمائی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید کاظم موسوی 1
شهید کاظم موسوی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید قاضی طباطبائی
شهید قاضی طباطبائی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه امام جعفرصادق 1
امام جعفرصادق 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه زنده یادیحیی زاده 2
زنده یادیحیی زاده 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه زنده یادیحیی زاده 1
زنده یادیحیی زاده 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه والفجر 1
والفجر 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید کاظم موسوی 2
شهید کاظم موسوی 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید صمدائی 1
شهید صمدائی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهدای صنایع هواپیمائی 2
شهدای صنایع هواپیمائی 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید مفتح 2
شهید مفتح 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید حافظ آبروشن 1
شهید حافظ آبروشن 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه محیا
محیا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه روش نوین
روش نوین
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه پیوند
پیوند
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه نور نرگس
نور نرگس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه راه موفقیت
راه موفقیت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مطهری
مطهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه رنگین کمان
رنگین کمان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه فرهنگ نوین
فرهنگ نوین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه فراز دانش
فراز دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه مهدی پور
مهدی پور
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه امام محمد باقر
امام محمد باقر
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه شهید شاملو
شهید شاملو
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه محیا
محیا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه نور نرگس
نور نرگس
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه البرز
البرز
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آیت الله کاشانی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آیت الله کاشانی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آیت الله کاشانی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آیت الله کاشانی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.