چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر انگوران

مدرسه کاردانش فارابی
کاردانش فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان انگوران
مدرسه وحدت کاکا
وحدت کاکا
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه هنر اکیزقشلاق
هنر اکیزقشلاق
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه هفت تیر زماین
هفت تیر زماین
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه هدایت شیخلر
هدایت شیخلر
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه نورولایت
نورولایت
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه نبوت مزرعه
نبوت مزرعه
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه کمیل قرآئی
کمیل قرآئی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه فلسطین چهارطاق
فلسطین چهارطاق
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه فرهنگ قره زکی
فرهنگ قره زکی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه فجرینگجه انگوران
فجرینگجه انگوران
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه فتح کوسج
فتح کوسج
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه فتح المبین ایالو
فتح المبین ایالو
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه غریق آقبلاغ
غریق آقبلاغ
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه علوی ایمیر
علوی ایمیر
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه عاشورا قرقان
عاشورا قرقان
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه طالقانی کپز
طالقانی کپز
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهیداله وردیلو خضرشاه
شهیداله وردیلو خضرشاه
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید نصرت اله زارعی اینچه سفلی
شهید نصرت اله زارعی اینچه سفلی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید محمدی میانج انگوران
شهید محمدی میانج انگوران
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید محمدی مراش
شهید محمدی مراش
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید محمدی چایکندی
شهید محمدی چایکندی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید محمد منتظری گلابلو
شهید محمد منتظری گلابلو
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید قربانعلی امیرچی لو گیرجک
شهید قربانعلی امیرچی لو گیرجک
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید فلاح قوزیجاق علیا
شهید فلاح قوزیجاق علیا
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید غلامعلی سیفی بلندپرچین
شهید غلامعلی سیفی بلندپرچین
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید علی حسنلو خائینک
شهید علی حسنلو خائینک
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید عزیزی قواق سفلی
شهید عزیزی قواق سفلی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید صادقی خورجهان
شهید صادقی خورجهان
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید شیخ محمد عزیزی یوسف آباد
شهید شیخ محمد عزیزی یوسف آباد
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید شکوری انگوران
شهید شکوری انگوران
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید سید احد حسینی
شهید سید احد حسینی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید روح اله زارع
شهید روح اله زارع
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید رستم سلطان محمدی
شهید رستم سلطان محمدی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید رجائی قوزیجاق سفلی
شهید رجائی قوزیجاق سفلی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید رجائی قره قشلاق
شهید رجائی قره قشلاق
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید دولتیاری اوچ داش
شهید دولتیاری اوچ داش
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید خسروی قوزلو
شهید خسروی قوزلو
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید خادمی قره ناس
شهید خادمی قره ناس
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید حیدری کهریزبیک
شهید حیدری کهریزبیک
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید حبیبی تبریزک
شهید حبیبی تبریزک
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید جمشید گل محمدی
شهید جمشید گل محمدی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهید اباصلت عزیزی
شهید اباصلت عزیزی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهریار
شهریار
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهدای شهرک حلب انگوران
شهدای شهرک حلب انگوران
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه شهدای خیبر قلعه جوق سیاه منصور
شهدای خیبر قلعه جوق سیاه منصور
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه سید محمود طالقانی ابراهیم آباد
سید محمود طالقانی ابراهیم آباد
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه سهرودی
سهرودی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه سلیمی ایده لو
سلیمی ایده لو
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه سعادت مغانلوی انگوران
سعادت مغانلوی انگوران
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه روستای ساغر چی
روستای ساغر چی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه رضا روزبه
رضا روزبه
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه خیام سونتو
خیام سونتو
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه حکیم خانکندی
حکیم خانکندی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه حاجی اینک
حاجی اینک
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه توفیق کاروانسرا
توفیق کاروانسرا
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه توحید یاستی قلعه
توحید یاستی قلعه
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه پیام قاسم آباد
پیام قاسم آباد
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه پروفسور ثبوتی
پروفسور ثبوتی
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه پارسا قلعه جوی سادات
پارسا قلعه جوی سادات
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان زنجان انگوران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر انگوران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر انگوران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر انگوران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر انگوران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.