جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر زنجانرود

مدرسه شبانه روزی امام صادق (ع)
شبانه روزی امام صادق (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان زنجانرود
مدرسه کاردانش تندگویان
کاردانش تندگویان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان زنجانرود
مدرسه یاسر سنگبین
یاسر سنگبین
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه هدف دالکی
هدف دالکی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه نوروزآباد
نوروزآباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه مجید اسدی
مجید اسدی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه مالک اشتر قره آغاج علیا
مالک اشتر قره آغاج علیا
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه گمش آباد
گمش آباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه گرگ تپه
گرگ تپه
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه قلایچی سعدی
قلایچی سعدی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه قدس سلطان آباد
قدس سلطان آباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه قاهران
قاهران
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه قالیچه بلاغ هجرت
قالیچه بلاغ هجرت
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید همت حمزه لو
شهید همت حمزه لو
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید نعمت اله حیدری سردهات شیخ
شهید نعمت اله حیدری سردهات شیخ
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید نظامعلی نعمتی شکورچی
شهید نظامعلی نعمتی شکورچی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید نظامعلی حیدری بزوشا
شهید نظامعلی حیدری بزوشا
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید مهرداد کمالی اندعلیا
شهید مهرداد کمالی اندعلیا
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید مهدی باكری
شهید مهدی باكری
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید محمدی دگرمان درسی
شهید محمدی دگرمان درسی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید محمد ناصر اشتری
شهید محمد ناصر اشتری
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید محمد حسین اسدزاده
شهید محمد حسین اسدزاده
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید محرمعلی احمدی
شهید محرمعلی احمدی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید کریم بیات قره آغاج
شهید کریم بیات قره آغاج
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید قیدر علی مهدیون
شهید قیدر علی مهدیون
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید قهرمان خدائی قره کول
شهید قهرمان خدائی قره کول
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید قلندری مینان
شهید قلندری مینان
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید فتح اله سرابی
شهید فتح اله سرابی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید عشقی پور مشمپا
شهید عشقی پور مشمپا
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید عزالدین حسینی ملک باغی
شهید عزالدین حسینی ملک باغی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید عبدالعلی رحیمی دره لیک
شهید عبدالعلی رحیمی دره لیک
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید صمد مقدم اسفناج
شهید صمد مقدم اسفناج
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید سیفعلی رحمتی روستای رضاآباد
شهید سیفعلی رحمتی روستای رضاآباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید سهراب بیات اندسفلی
شهید سهراب بیات اندسفلی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید سلطانعلی مغانلو ساریکند علیا
شهید سلطانعلی مغانلو ساریکند علیا
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید زمانی تقی کندی
شهید زمانی تقی کندی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید رضا محمدی مشمپا
شهید رضا محمدی مشمپا
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید خلبان عباس دوران
شهید خلبان عباس دوران
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید خلبان سلمان مهاجر
شهید خلبان سلمان مهاجر
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید حیدری میرجان
شهید حیدری میرجان
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید حمید احدی
شهید حمید احدی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید تقیلو حسین آباد
شهید تقیلو حسین آباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید بهلولی علی آباد
شهید بهلولی علی آباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید بهادر رحمتی چهره آباد
شهید بهادر رحمتی چهره آباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید باکری احمدآباد
شهید باکری احمدآباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید باقری قیطول
شهید باقری قیطول
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید آوینی جنت اولن
شهید آوینی جنت اولن
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید ابوالفضل قاسملو گوالان
شهید ابوالفضل قاسملو گوالان
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه شهید ابوالفضل آدینه لودولاناب
شهید ابوالفضل آدینه لودولاناب
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه سلمان فارسی باغلوجه سردار
سلمان فارسی باغلوجه سردار
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه سعادت احمدآباد
سعادت احمدآباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه زینب کبری
زینب کبری
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه روستای کهاب
روستای کهاب
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه روستای قره آغاج سفلی
روستای قره آغاج سفلی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه روستای سعادت تازه آباد
روستای سعادت تازه آباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه روستای حصار
روستای حصار
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه روستای چروک سفلی
روستای چروک سفلی
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه رسالت چرلانقوش
رسالت چرلانقوش
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه دهخدا لولک آباد
دهخدا لولک آباد
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
مدرسه دانش قره اوغلانلو
دانش قره اوغلانلو
نامشخص - دبستان زنجان زنجانرود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر زنجانرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر زنجانرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر زنجانرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر زنجانرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.