سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه

مدرسه کاردانش محمودیه 5
کاردانش محمودیه 5
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه ایمان و هنر
ایمان و هنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه عترت
عترت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه محمود زاده اسکویی 1
محمود زاده اسکویی 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید اول
شهید اول
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهیدان بانپور 1
شهیدان بانپور 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه طاهباز
طاهباز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه حاج ابوالقاسم عرفانی
حاج ابوالقاسم عرفانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه بصیرت
بصیرت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید سید احمد محدث
شهید سید احمد محدث
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه جهان پهلوان تختی 1
جهان پهلوان تختی 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه ابتکار
ابتکار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید مصطفی احمدی روشن
شهید مصطفی احمدی روشن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید حاج مهدی عراقی 1
شهید حاج مهدی عراقی 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید نواب اصفهانی
شهید نواب اصفهانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه رابعه
رابعه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه خیام
خیام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه طاها
طاها
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه استقلال
استقلال
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید عزیزی 2
شهید عزیزی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه هدف 1
هدف 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه اشرف برزگر 1
اشرف برزگر 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه المهدی 3
المهدی 3
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه انقلاب اسلامی 2
انقلاب اسلامی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه بیست و دو بهمن شهید باهنر
بیست و دو بهمن شهید باهنر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه بیست و دو بهمن شهید رجائی
بیست و دو بهمن شهید رجائی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه حضرت ابوالفضل
حضرت ابوالفضل
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه حضرت معصومه مصلی نژاد
حضرت معصومه مصلی نژاد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه خاقانی
خاقانی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه سمانه بنی هاشم
سمانه بنی هاشم
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهدای نیروگاه مشهد
شهدای نیروگاه مشهد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید سفیدی
شهید سفیدی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه عاشورا
عاشورا
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه غزالی
غزالی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهیدان فاضل الحسینی 2
شهیدان فاضل الحسینی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه مرضیه مدرسی
مرضیه مدرسی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهیدان نیکفرد
شهیدان نیکفرد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه نیلوفر کشفی
نیلوفر کشفی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه وحدتی مرادزاده
وحدتی مرادزاده
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه زهرا ارباب
زهرا ارباب
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه هاجر
هاجر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید هاشمی
شهید هاشمی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید همت 2
شهید همت 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید محمود کاوه
شهید محمود کاوه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه محبت آدمی
محبت آدمی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه راه فاطمی
راه فاطمی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید زهره بنیانیان
شهید زهره بنیانیان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی 2
شهید اشرفی اصفهانی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید ایوب فرشتیان
شهید ایوب فرشتیان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه انقلاب اسلامی 1
انقلاب اسلامی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید سطوتی 2
شهید سطوتی 2
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید سطوتی 1
شهید سطوتی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه هدف 2
هدف 2
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه دانشوران
دانشوران
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه آزادی
آزادی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه حاج حسین آصفی فر
حاج حسین آصفی فر
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 5
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.