پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت حیدریه

مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه فنی شهید چمران
فنی شهید چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه ابتكار
ابتكار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه نهم دی
نهم دی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه قائم
قائم
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید معاونی
شهید معاونی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید حاتمی
شهید حاتمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید تیموری
شهید تیموری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید توکلی
شهید توکلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید بنت الهدی صدر
شهید بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید احمدی 2
شهید احمدی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید احمدی 1
شهید احمدی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید احمدزاده
شهید احمدزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید ابوالقاسم بابائی
شهید ابوالقاسم بابائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید ابراهیم نیا
شهید ابراهیم نیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهید ابراهیم ابراهیم پور
شهید ابراهیم ابراهیم پور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه شهدای ضیاءالدین
شهدای ضیاءالدین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه سماء 2
سماء 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه سماء 1
سماء 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه سعدی 2
سعدی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه سعدی 1
سعدی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه سپهبد قره نی
سپهبد قره نی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه زهره بنیانیان
زهره بنیانیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه زنده یاد مهدی پورقربان
زنده یاد مهدی پورقربان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه زنده یاد مصطفی طلوعی
زنده یاد مصطفی طلوعی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه زنده یاد غلامحسین سلمان یزدی
زنده یاد غلامحسین سلمان یزدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه زنده یاد رخساره محتشمی 1
زنده یاد رخساره محتشمی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه رهروان زهراء (س)
رهروان زهراء (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه رضویه
رضویه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه ذاکری
ذاکری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه دکتر سید محمود ضیائی
دکتر سید محمود ضیائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه دارابی خدابنده
دارابی خدابنده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه حمزه سید الشهداء (ع) 2
حمزه سید الشهداء (ع) 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه حمزه سید الشهداء (ع) 1
حمزه سید الشهداء (ع) 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه حمزه سید الشهدا ضیاء الدین علیا
حمزه سید الشهدا ضیاء الدین علیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه حضرت نرجس (س)
حضرت نرجس (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه حضرت قائم (عج)
حضرت قائم (عج)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه حضرت آمنه (س)
حضرت آمنه (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه جوانه های انقلاب
جوانه های انقلاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه جاوید
جاوید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه ثامن الائمه 2
ثامن الائمه 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه ثامن الائمه 1
ثامن الائمه 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه پیامبراعظم (ص)
پیامبراعظم (ص)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه پژوهش 2
پژوهش 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه پژوهش 1
پژوهش 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه بیعت
بیعت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه بهار فرزانه
بهار فرزانه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه بهار دانش
بهار دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه بنیاد 15خرداد
بنیاد 15خرداد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه ایمان 2
ایمان 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه ایمان 1
ایمان 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه امام زمان (عج) 2
امام زمان (عج) 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه امام خمینی (ره) 1
امام خمینی (ره) 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه امام حسن مجتبی (ع) 1
امام حسن مجتبی (ع) 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه اختران انقلاب
اختران انقلاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
مدرسه احمدی
احمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت حیدریه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت حیدریه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت حیدریه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت حیدریه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت حیدریه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.