یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شاهین دژ شاهین دژ

مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه نسیم دانش
نسیم دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه حضرت فاطمه
حضرت فاطمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه چهارده معصوم
چهارده معصوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه هشت شهریور
هشت شهریور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه نورهدایت
نورهدایت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه نصیرالدین طوسی
نصیرالدین طوسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه نشردانش
نشردانش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه مهرورزان
مهرورزان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه مهد ادب
مهد ادب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه ملک الشعرای بهار
ملک الشعرای بهار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه مکتب اسلام
مکتب اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه معروف کرخی
معروف کرخی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه معارف اسلامی
معارف اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه محمد غزالی
محمد غزالی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه لعیا
لعیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه قطران تبریزی
قطران تبریزی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه قدیم
قدیم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه قائم مقام فراهانی
قائم مقام فراهانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه فلاح
فلاح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه فروغی بسطامی
فروغی بسطامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه فدائیان اسلام
فدائیان اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه غیبعلی
غیبعلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه عبادت
عبادت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه صبراسلامی
صبراسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید مظفر علی پور
شهید مظفر علی پور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید قمی
شهید قمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید قاضی دزفولی
شهید قاضی دزفولی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید فیضی
شهید فیضی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید علی رضا دوستی
شهید علی رضا دوستی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید راثی
شهید راثی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید ذوالفقاری
شهید ذوالفقاری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید خالد تنهائی
شهید خالد تنهائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید ثانی
شهید ثانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید بهمن نادر پور
شهید بهمن نادر پور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهید امیرجعفری
شهید امیرجعفری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهدای هولاسو
شهدای هولاسو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهدای هاچه سو
شهدای هاچه سو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شهدای مکه
شهدای مکه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شمس تبریزی
شمس تبریزی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه شقایق
شقایق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه زهد
زهد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه رشداسلامی
رشداسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه دارالسلام
دارالسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه خواجه عبداله انصاری
خواجه عبداله انصاری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه خواجوی کرمانی
خواجوی کرمانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی شاهین دژ
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شاهین دژ شاهین دژ را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شاهین دژ شاهین دژ انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شاهین دژ شاهین دژ ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر شاهین دژ شاهین دژ را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.