جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر ماهیدشت

مدرسه کار دانش آزادگان
کار دانش آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کار دانش نرگس
کار دانش نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کار دانش امام علی (ع)
کار دانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه نور پیر
نور پیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه نامیوند سفلی
نامیوند سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه نامیوند علیا
نامیوند علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه میمز
میمز
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه میر ک
میر ک
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه ملازمان
ملازمان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه لعل آباد کل کل
لعل آباد کل کل
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه لعل آباد سید صادقی
لعل آباد سید صادقی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه لعل آباد سید جعفری
لعل آباد سید جعفری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه لعل آباد حسینقلی خانی
لعل آباد حسینقلی خانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه گوهر آباد
گوهر آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کنگربان علیا
کنگربان علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کنگربان
کنگربان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کلیائی
کلیائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کله سواری
کله سواری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کاشنبه لک
کاشنبه لک
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کاشنبه دودانگی
کاشنبه دودانگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کاشنبه چهاردانگی
کاشنبه چهاردانگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه قیماس
قیماس
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه قمشه لرزنگنه
قمشه لرزنگنه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه قمشه کهریز
قمشه کهریز
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه قمشه تپه سید قاسم
قمشه تپه سید قاسم
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه قمشه باباکرم
قمشه باباکرم
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه قلعه نجف علی خان
قلعه نجف علی خان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه قلعه دادگر
قلعه دادگر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه علی آباد سفلی
علی آباد سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه عطار
عطار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه عباس آباد
عباس آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه شهید کرمی
شهید کرمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه شهید حیدر بسامی
شهید حیدر بسامی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه شهید بی‍‍‍‍‍ژن صادقی
شهید بی‍‍‍‍‍ژن صادقی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سیمینه علیا
سیمینه علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سیمینه سفلی
سیمینه سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سید نقی
سید نقی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سیاه کمر
سیاه کمر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سیاه چقا
سیاه چقا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سه چقا
سه چقا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سه تپه
سه تپه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سنگتراش
سنگتراش
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه سامره
سامره
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه ریزوند
ریزوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه رشبگر
رشبگر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه رحیم آباد
رحیم آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه ذالکه
ذالکه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه دولت آباد
دولت آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه دو کوشکان
دو کوشکان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه دوچقا جوره
دوچقا جوره
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه درکه ملا علی کرم
درکه ملا علی کرم
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه درکه امان
درکه امان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه خزل
خزل
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه خرخر
خرخر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه حسین آباد
حسین آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه حاجی عزیز
حاجی عزیز
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه حاجی آباد
حاجی آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه چهار زبرعلیا
چهار زبرعلیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه چهار زبرسفلی
چهار زبرسفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه چقا نقدعلی
چقا نقدعلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه چقا نرگس
چقا نرگس
نامشخص - دبستان کرمانشاه ماهیدشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر ماهیدشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر ماهیدشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر ماهیدشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر ماهیدشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.