جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر بم پشت

مدرسه یاسر گتوش
یاسر گتوش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه هویزه گزن
هویزه گزن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه هفده شهریور کله چار
هفده شهریور کله چار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه هفت دی بم پشت
هفت دی بم پشت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه نهضت گوسال
نهضت گوسال
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه نظامی درتنک
نظامی درتنک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه نصرحمزه جاهان
نصرحمزه جاهان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه ندای آزادی سوخته مک
ندای آزادی سوخته مک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه میثم سیرکان
میثم سیرکان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه مولوی مانده
مولوی مانده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه مولانا جامی بات گوشک
مولانا جامی بات گوشک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه مرصاد بات بزرگ
مرصاد بات بزرگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه مرزداران اسلام کشتگان
مرزداران اسلام کشتگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه مرزداران اسلام
مرزداران اسلام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه گزین بالا
گزین بالا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه گروانی
گروانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه کلوکی
کلوکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه کلچاتی
کلچاتی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه کرباسی شهید امینی
کرباسی شهید امینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه فردوسی بوجیری
فردوسی بوجیری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه فتح المبین شیتاب
فتح المبین شیتاب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه علی ابن ابیطالب (ع)
علی ابن ابیطالب (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه عارف
عارف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه طهورا
طهورا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه طه
طه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه طلوع آزادی شیرین زاد
طلوع آزادی شیرین زاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه طریق القدس
طریق القدس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه صداقت چاه قادر بخش
صداقت چاه قادر بخش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید میرحسینی ککنوک
شهید میرحسینی ککنوک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید مصطفی خمینی دموکی
شهید مصطفی خمینی دموکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید مسعود کیخاطراده
شهید مسعود کیخاطراده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید مدنی شم ماهی
شهید مدنی شم ماهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید مدرس ننگارو
شهید مدرس ننگارو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید محمدرضا عصمت پناه اسکاندشت
شهید محمدرضا عصمت پناه اسکاندشت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید کلاهدوز گیتان
شهید کلاهدوز گیتان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید فهمیده جورانگورم
شهید فهمیده جورانگورم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید فلاحی سورانگتان
شهید فلاحی سورانگتان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید فکوری مندر
شهید فکوری مندر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید علیرضا خمری مودگلی
شهید علیرضا خمری مودگلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید شوشتری
شهید شوشتری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید سجاد سریگر وسط
شهید سجاد سریگر وسط
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید ریگی
شهید ریگی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید رودکان
شهید رودکان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید رجائی ضیایی
شهید رجائی ضیایی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید خسروی کاتاگر
شهید خسروی کاتاگر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید خدابخش قلندر زهی
شهید خدابخش قلندر زهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید چمران هم بنان
شهید چمران هم بنان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید چاكری
شهید چاكری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید بهنام
شهید بهنام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید بهشتی گلوک
شهید بهشتی گلوک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید باهنر بنیه کروچ
شهید باهنر بنیه کروچ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید ایرندگانی گوارایی بالا
شهید ایرندگانی گوارایی بالا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید اله وردی زیارت
شهید اله وردی زیارت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهید  جنگی زهی
شهید جنگی زهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهدای وحدت
شهدای وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شهداء شم سر
شهداء شم سر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان بم پشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر بم پشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر بم پشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر بم پشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر بم پشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.