سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گیلانغرب

مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید رفاهی
شهید رفاهی
دخترانه - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید رفاهی
شهید رفاهی
پسرانه - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید مسعود شاهمرادی
شهید مسعود شاهمرادی
پسرانه - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه جوب بطیار
جوب بطیار
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه جنت گراویان
جنت گراویان
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه جلال آل احمد
جلال آل احمد
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه توحید کاسه کران
توحید کاسه کران
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه تلاش رویبان بزرگ
تلاش رویبان بزرگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه پاسداران افشارآباد
پاسداران افشارآباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه بیت المقدس گاومیش چران
بیت المقدس گاومیش چران
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه بلال حبشی (چله)
بلال حبشی (چله)
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه بعثت (سرحال شیرزادی)
بعثت (سرحال شیرزادی)
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه آوینی
آوینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه امام حسین (ع) چله
امام حسین (ع) چله
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه ام البنین قمرالی
ام البنین قمرالی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه احسان
احسان
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه احد گاومخل
احد گاومخل
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه ابوذر مرجان علیرضاوندی
ابوذر مرجان علیرضاوندی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه ابوذر غفاری
ابوذر غفاری
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه 17شهریور
17شهریور
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه هوشیار چله
هوشیار چله
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه نینوا کله جوب کیانی
نینوا کله جوب کیانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه مهدی طالعی دندانه
مهدی طالعی دندانه
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه موسی بن جعفر خیرویس
موسی بن جعفر خیرویس
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه مقاومت
مقاومت
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه مطلع الفجر
مطلع الفجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه محمد صادق اسلامی چشمه سنگی روتوند
محمد صادق اسلامی چشمه سنگی روتوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه مبین رویبان کوچک
مبین رویبان کوچک
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه کلهر
کلهر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه قمربنی هاشم زینل خان چله
قمربنی هاشم زینل خان چله
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه فلاح شورشیانی مورت سبز
فلاح شورشیانی مورت سبز
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه عمار علیخان آباد
عمار علیخان آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه عمادالدین چمن گلین
عمادالدین چمن گلین
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه عشایری رحمتی
عشایری رحمتی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه عشایری نصر
عشایری نصر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه عشایری فجر
عشایری فجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه عزت السادات نقبائی
عزت السادات نقبائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شیهد شهریاری کله جوب عزیزبگ
شیهد شهریاری کله جوب عزیزبگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید نائینی کله جوب علیا
شهید نائینی کله جوب علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید ناطق نوری بینگرد
شهید ناطق نوری بینگرد
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید محمدمنتظری گورسفید
شهید محمدمنتظری گورسفید
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید محمدحسن صادقی
شهید محمدحسن صادقی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید محمد جواد باهنر
شهید محمد جواد باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید مالکی ترشگیبان
شهید مالکی ترشگیبان
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید قندی به آباد صالح
شهید قندی به آباد صالح
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهید فخرالدین رحیمی مرجان بابامرا
شهید فخرالدین رحیمی مرجان بابامرا
نامشخص - دبستان کرمانشاه گیلانغرب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گیلانغرب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گیلانغرب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گیلانغرب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گیلانغرب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.