دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر زز و ماهرو

مدرسه یاسردره چال کمرگپ
یاسردره چال کمرگپ
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه یاسر دره چاه 1
یاسر دره چاه 1
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه نور سرلک
نور سرلک
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه مولوی پای سفیدانه
مولوی پای سفیدانه
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه ملکوت
ملکوت
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه معلم جانباز دره دنگ
معلم جانباز دره دنگ
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه مره
مره
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه مالک الشتر جاگیر آباد
مالک الشتر جاگیر آباد
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه گلیچاه سفلی
گلیچاه سفلی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه گلیچاس علیا
گلیچاس علیا
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه گله مرگسر
گله مرگسر
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه گرم
گرم
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه گاورسلا
گاورسلا
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه کوه کره
کوه کره
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه کربلای شیفه
کربلای شیفه
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه قائم آل محمد
قائم آل محمد
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه فضیلت شاهرود
فضیلت شاهرود
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه فضل مولیش
فضل مولیش
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه فرنگه علیا
فرنگه علیا
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه فردوسی گله یار
فردوسی گله یار
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه فارابی باجولی
فارابی باجولی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه طوس شیخان علیا 1
طوس شیخان علیا 1
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه طوس
طوس
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه طلوع دهگه
طلوع دهگه
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه طراوت بهارکار
طراوت بهارکار
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه طالقانی حیه
طالقانی حیه
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شیان علیاء
شیان علیاء
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید مفتح نریمان
شهید مفتح نریمان
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید مطهری بنوار
شهید مطهری بنوار
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید مصطفی خمینی سرتنگ برزه
شهید مصطفی خمینی سرتنگ برزه
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید محمد پرنیان
شهید محمد پرنیان
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید فهمیده شیخان سفلی
شهید فهمیده شیخان سفلی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید فلاحی چکان
شهید فلاحی چکان
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید غلامرضا شیخی پیرامام
شهید غلامرضا شیخی پیرامام
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید رجائی چالاشکوه
شهید رجائی چالاشکوه
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید حجت اله پرنیان
شهید حجت اله پرنیان
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید چمران تونا
شهید چمران تونا
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید بهشتی اردسی
شهید بهشتی اردسی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید قندی
شهید قندی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید عباسی
شهید عباسی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید ظهرابی صفر آباد
شهید ظهرابی صفر آباد
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید شیخی
شهید شیخی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید ستاری
شهید ستاری
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید رحیمی
شهید رحیمی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید خرازی
شهید خرازی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید تندگویان
شهید تندگویان
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید بازیگوش
شهید بازیگوش
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید با هنر درج 2
شهید با هنر درج 2
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید اصلان سنگر
شهید اصلان سنگر
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید ناصر جمالی
شهید ناصر جمالی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید شهریاری
شهید شهریاری
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
مدرسه شهدای هسته ای
شهدای هسته ای
نامشخص - دبستان لرستان زز و ماهرو
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر زز و ماهرو را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر زز و ماهرو انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر زز و ماهرو ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر زز و ماهرو را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.