شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نظرکهریزی

مدرسه هنر
هنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه نظری زنجیرآباد
نظری زنجیرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه نصرت
نصرت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه نراقی
نراقی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه لک لر
لک لر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه کامیاب
کامیاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه فدائیان اسلام
فدائیان اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه فاطمی
فاطمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه فاضل
فاضل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه فارابی گرامی
فارابی گرامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه فاتح
فاتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه علم وادب
علم وادب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه عطارد
عطارد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید واحدی
شهید واحدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید نظری
شهید نظری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید محمودی
شهید محمودی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید قبلوی
شهید قبلوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید قاضی
شهید قاضی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید غفاری
شهید غفاری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید عراقی 1
شهید عراقی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید عبدالله
شهید عبدالله
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید عباسی
شهید عباسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید صدوقی عزیزآباد
شهید صدوقی عزیزآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید سلطانی
شهید سلطانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید رضائی
شهید رضائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید تختی
شهید تختی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید بنیادی
شهید بنیادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید بخشی
شهید بخشی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید انصاری
شهید انصاری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید اصمعی
شهید اصمعی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهدای کربلا
شهدای کربلا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه شباهنگ
شباهنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه سهیل
سهیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه سهروردی
سهروردی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه سردارملی
سردارملی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه سربازسلمان کندی
سربازسلمان کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه رخسار
رخسار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه راه دانش طهرابند
راه دانش طهرابند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه دهه فجرولی کندی
دهه فجرولی کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه خیبر
خیبر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه حکیم
حکیم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه حقیقت
حقیقت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه حق ساری قیه
حق ساری قیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه حامد
حامد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه چهارده معصوم
چهارده معصوم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
مدرسه جانبازان انقلاب
جانبازان انقلاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی نظرکهریزی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نظرکهریزی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نظرکهریزی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نظرکهریزی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر نظرکهریزی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.