یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام شهر بدره

مدرسه کاردانش فاطمیه
کاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام بدره
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام بدره
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام بدره
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام بدره
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید نوری
شهید نوری
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید ولد بیگی
شهید ولد بیگی
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید میرزائی
شهید میرزائی
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید عبدی پور
شهید عبدی پور
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید صفری پایهلان
شهید صفری پایهلان
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید رحیمی
شهید رحیمی
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید رحمان صیدی
شهید رحمان صیدی
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید دبیری
شهید دبیری
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید برقنی
شهید برقنی
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید باهنر تلخاب بالا
شهید باهنر تلخاب بالا
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید اوحام
شهید اوحام
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید اکبری
شهید اکبری
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید مهدی قیطاسی
شهید مهدی قیطاسی
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهید صفری فدک
شهید صفری فدک
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه جواد الایمه (ع)
جواد الایمه (ع)
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه بهشت بدره
بهشت بدره
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان ایلام بدره
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه متعهدین خدمت
متعهدین خدمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه عترت زرانگوش
عترت زرانگوش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه شهدای بدره
شهدای بدره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه پیامبراعظم (ص)
پیامبراعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام بدره
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهدای کلم
شهدای کلم
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهید ولی زاده
شهید ولی زاده
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهید صفری
شهید صفری
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهید مهدوی
شهید مهدوی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهید فرجامی
شهید فرجامی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه حضرت قایم (عج)
حضرت قایم (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه آل طه
آل طه
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دوره اول متوسطه ایلام بدره
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام شهر بدره را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام شهر بدره انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام شهر بدره ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام شهر بدره را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.