سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر بندرگز

مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان بندر گز
مدرسه مائده
مائده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان بندر گز
مدرسه مرحوم ابوطالب بائی
مرحوم ابوطالب بائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان بندر گز
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان بندر گز
مدرسه نواب صفوب
نواب صفوب
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه مزدا
مزدا
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه مرحوم مینا کیمیا
مرحوم مینا کیمیا
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه مرحوم گل
مرحوم گل
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه مرحوم شربتی
مرحوم شربتی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه مرحوم خاور بادپا
مرحوم خاور بادپا
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه گوهر دانش
گوهر دانش
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه قدوسی
قدوسی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه فرهنگ 2
فرهنگ 2
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید رضایی
شهید رضایی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید پیشدادیان
شهید پیشدادیان
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهیدان کمالی
شهیدان کمالی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید نظری
شهید نظری
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید محمد رضا عسگری
شهید محمد رضا عسگری
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید محمد تقی صلبی
شهید محمد تقی صلبی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید عبدالرسول جهانشاهی
شهید عبدالرسول جهانشاهی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید صفار
شهید صفار
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید ربانی
شهید ربانی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید درویشی
شهید درویشی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید حسینعلی کاویان
شهید حسینعلی کاویان
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شهید جهانشاهی
شهید جهانشاهی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه شایستگان
شایستگان
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه زحمتکش
زحمتکش
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه رزاقی
رزاقی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه درویشی
درویشی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه خمسه طیبه
خمسه طیبه
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه حسن لشکر بلوکی
حسن لشکر بلوکی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه حسن کیا
حسن کیا
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه حاجی تقی رهمدانی
حاجی تقی رهمدانی
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه پیشدادیان
پیشدادیان
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه بهرام کمانگری
بهرام کمانگری
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه امیدوار
امیدوار
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه امام جعفر صادق (ع)
امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه البرز
البرز
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان گلستان بندر گز
مدرسه بشارتی
بشارتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه مرحوم مسعود اسلامی
مرحوم مسعود اسلامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه امیر لطیفی
امیر لطیفی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه مطهری
مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه مرحوم رهمدانی
مرحوم رهمدانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه مرحوم امینی
مرحوم امینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه شهید محمد جعفر كاویان
شهید محمد جعفر كاویان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه شهید عبدالرسول جهانشاهی
شهید عبدالرسول جهانشاهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه شهید جهانشاهی
شهید جهانشاهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه شهید محمدرضا عسگری
شهید محمدرضا عسگری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه شهید جهانشاهی
شهید جهانشاهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
مدرسه ریاحی نظام جدید
ریاحی نظام جدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان بندر گز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر بندرگز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر بندرگز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر بندرگز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر بندرگز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.