جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر فرگ

مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس فرگ
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه نوید
نوید
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه مشعل
مشعل
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه فضیله
فضیله
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید موذن
شهید موذن
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید منصور مشكی نیا
شهید منصور مشكی نیا
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید مستخدم  قلعه نو فرگ
شهید مستخدم قلعه نو فرگ
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید مجید رستگار مرز
شهید مجید رستگار مرز
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید خیراتی
شهید خیراتی
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید جهانگیر توانگر
شهید جهانگیر توانگر
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید مسلم
شهید مسلم
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید محمد اكبری
شهید محمد اكبری
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید درستکار
شهید درستکار
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید اکبری
شهید اکبری
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه شقایق
شقایق
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه تقوی
تقوی
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه آیت اله نسابه
آیت اله نسابه
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان فارس فرگ
مدرسه یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه میرزا عزیزاله قره خانیان
میرزا عزیزاله قره خانیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه محجوب
محجوب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه فرهنگ 2
فرهنگ 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه شهید میری مرز
شهید میری مرز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه شهید دوران
شهید دوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه پیروان زینب (س)
پیروان زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه آمنه
آمنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فرگ
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه مبارکه
مبارکه
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه صدیقه کبری (س)
صدیقه کبری (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه شهید عاشوری
شهید عاشوری
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه شهید زارع زاده
شهید زارع زاده
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه شهید رضایی
شهید رضایی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه شهید بهزاد پور
شهید بهزاد پور
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
مدرسه حضرت سکینه (س)
حضرت سکینه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس فرگ
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر فرگ را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر فرگ انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر فرگ ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر فرگ را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.