جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان شهر امیرآباد

مدرسه کشاورزی آیت الله حائری
کشاورزی آیت الله حائری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه کاردانش منتظر قائم
کاردانش منتظر قائم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه کاردانش شهادت
کاردانش شهادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان امیرآباد
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه نظام الملک
نظام الملک
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه موسی صدر
موسی صدر
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه فاریابی
فاریابی
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه عاشورا
عاشورا
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه شیخ کلینی
شیخ کلینی
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه شهید مظفر دانشفر
شهید مظفر دانشفر
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه شهید عباسعلی قدرتی
شهید عباسعلی قدرتی
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه شهید تقوی
شهید تقوی
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه شهدای بانک کشاورزی
شهدای بانک کشاورزی
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه دکتر مهدی هوشمند
دکتر مهدی هوشمند
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه حجر بن عدی
حجر بن عدی
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه بوستان هدایت
بوستان هدایت
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه 15 خرداد دروار
15 خرداد دروار
نامشخص - دبستان سمنان امیرآباد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان امیرآباد
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان امیرآباد
مدرسه شهید محمد منتظر قائم
شهید محمد منتظر قائم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان امیرآباد
مدرسه شهید تقی فراتی
شهید تقی فراتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان امیرآباد
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان امیرآباد
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان امیرآباد
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان امیرآباد
مدرسه اباذر غفاری 1
اباذر غفاری 1
پسرانه - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه اباذر غفاری 2
اباذر غفاری 2
پسرانه - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه امام محمد تقی
امام محمد تقی
پسرانه - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه محمدیان
محمدیان
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه شهید محمد رستمیان
شهید محمد رستمیان
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه شهید سید علی اندرزگو
شهید سید علی اندرزگو
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه شهیدین
شهیدین
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه شهید قدس الهی امیریه
شهید قدس الهی امیریه
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه زهرای اطهر
زهرای اطهر
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
مدرسه حضرت زینب (س) امیریه
حضرت زینب (س) امیریه
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان امیرآباد
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان شهر امیرآباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان شهر امیرآباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان شهر امیرآباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان شهر امیرآباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.