سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر باینگان

مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید ناصر كاظمی
شهید ناصر كاظمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید مصطفی چمران
شهید مصطفی چمران
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید محمد بروجردی
شهید محمد بروجردی
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهدای دودان
شهدای دودان
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه رزمندگان مهران
رزمندگان مهران
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه مهاجرین سریاس
مهاجرین سریاس
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه حضرت سمیه بانه وره
حضرت سمیه بانه وره
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه حضرت سمیه
حضرت سمیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه تربیت سیمان
تربیت سیمان
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه آیت ا... طالقانی
آیت ا... طالقانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه انصارساتیاری
انصارساتیاری
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه هجرت تین
هجرت تین
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه وحدت زردویی
وحدت زردویی
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید نامجو زرینجیا
شهید نامجو زرینجیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید غفوری
شهید غفوری
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید عزیز خدری لشکرگاه
شهید عزیز خدری لشکرگاه
نامشخص - دبستان کرمانشاه باینگان
مدرسه ابوذر غفاری
ابوذر غفاری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه باینگان
مدرسه نبی اکرم
نبی اکرم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه باینگان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه باینگان
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه باینگان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه باینگان
مدرسه مولوی دودان
مولوی دودان
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
مدرسه عصمت بانه وره
عصمت بانه وره
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
مدرسه شهید رجایی تین
شهید رجایی تین
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
مدرسه شهدای گزن زردویی
شهدای گزن زردویی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
مدرسه حضرت فاطمه (س) باینگان
حضرت فاطمه (س) باینگان
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
مدرسه حافظ زرین چیا
حافظ زرین چیا
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
مدرسه پیوند سریاس
پیوند سریاس
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
مدرسه ائمه اطهار ساتیاری
ائمه اطهار ساتیاری
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه باینگان
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر باینگان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر باینگان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر باینگان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر باینگان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.