شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر فراهان

مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی فراهان
مدرسه کاردانش شهدای گمنام
کاردانش شهدای گمنام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی فراهان
مدرسه کاردانش امیر کبیر
کاردانش امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی فراهان
مدرسه فنی شهید شهریاری
فنی شهید شهریاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی فراهان
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه وحی
وحی
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه کوشش
کوشش
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه کاظمیه
کاظمیه
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید مطهری زنجیران
شهید مطهری زنجیران
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید محمد سلیمی کسرآصف
شهید محمد سلیمی کسرآصف
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید کریمی گلروگورچان
شهید کریمی گلروگورچان
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید کریمی پرویزر کین
شهید کریمی پرویزر کین
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید شیبانی ونک
شهید شیبانی ونک
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید سلیم آبادی
شهید سلیم آبادی
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید سلیمی
شهید سلیمی
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید عباس امیری
شهید عباس امیری
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهدای هفته خانک
شهدای هفته خانک
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهدای ولاشجرد
شهدای ولاشجرد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهدای خنجین
شهدای خنجین
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهداء درویشان
شهداء درویشان
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شهامت
شهامت
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شکوفه های انقلاب خنجین
شکوفه های انقلاب خنجین
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه سعادت خسروان
سعادت خسروان
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه زهد
زهد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه رضا بورقانی فراهانی
رضا بورقانی فراهانی
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه زهد
زهد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه دوازده بهمن
دوازده بهمن
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه حکمت عزیز آباد
حکمت عزیز آباد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه حقیقت
حقیقت
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه حاج حسین مکتبی
حاج حسین مکتبی
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه تقوا
تقوا
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه پاسدار
پاسدار
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه بوعلی سینا فردقان
بوعلی سینا فردقان
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه آزادگان عباس آباد
آزادگان عباس آباد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه اندرز
اندرز
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه امـــام مهدی (عج)
امـــام مهدی (عج)
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه امام محمدباقر (ع)
امام محمدباقر (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه الزهراء
الزهراء
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه ادیب مجدآباد کهنه
ادیب مجدآباد کهنه
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه ابوذر ضیاء آباد
ابوذر ضیاء آباد
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه متقین
متقین
نامشخص - دبستان مرکزی فراهان
مدرسه سپهر
سپهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی فراهان
مدرسه سپهر
سپهر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی فراهان
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی فراهان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر فراهان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر فراهان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر فراهان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر فراهان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.