شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر صفی آباد بام وصفی آباد

مدرسه کاردانش آسیه
کاردانش آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه روح الله
روح الله
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه ذوالفقار
ذوالفقار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه جابربن حیان
جابربن حیان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه تشیع
تشیع
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه پیام 2
پیام 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه بهارآزادی
بهارآزادی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه بدر کلاته بام
بدر کلاته بام
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه آیت اله قاضی طباطبایی
آیت اله قاضی طباطبایی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه امام علی النقی زالی
امام علی النقی زالی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه امام زین العابدین
امام زین العابدین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه امام جواد (ع)
امام جواد (ع)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه اربعین
اربعین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه احد
احد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه ابولفضل شالچیان
ابولفضل شالچیان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه ابوالفتوح رازی
ابوالفتوح رازی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه نیاب
نیاب
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه ندای آزادی
ندای آزادی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه نبی اکرم
نبی اکرم
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کمیل کوشکندر
کمیل کوشکندر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه فدائیان اسلام
فدائیان اسلام
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه علی ابن موسی الرضا (ع)
علی ابن موسی الرضا (ع)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه عرفه
عرفه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه صوراسرافیل
صوراسرافیل
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه صفین گسگ
صفین گسگ
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شیخ محمدمنتظری
شیخ محمدمنتظری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شیخ محمد خیابانی
شیخ محمد خیابانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید لطفی 2
شهید لطفی 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید بهشتی 209
شهید بهشتی 209
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید بهشتی 202
شهید بهشتی 202
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید محمود مختاری 2
شهید محمود مختاری 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید محمود مختاری
شهید محمود مختاری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید لطفی
شهید لطفی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید عباسعلی تاتار
شهید عباسعلی تاتار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید احمد رزاز
شهید احمد رزاز
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه سنگر سازان
سنگر سازان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه سرلشگر شهید محمود مختاری
سرلشگر شهید محمود مختاری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه سردار جنگل
سردار جنگل
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه زهره بنیانیان
زهره بنیانیان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه قائم (عج) 2
قائم (عج) 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهیدمحمودارغیانی 1
شهیدمحمودارغیانی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه نور 2
نور 2
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه مقداد 2
مقداد 2
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان شمالی بام وصفی آباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر صفی آباد بام وصفی آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر صفی آباد بام وصفی آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر صفی آباد بام وصفی آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر صفی آباد بام وصفی آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.