یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نازلو

مدرسه شهید باقری
شهید باقری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه زهرا (س)
زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه راحیل
راحیل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه هادیلو
هادیلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه هاتف ساعتلوی بیگلر
هاتف ساعتلوی بیگلر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه وقاصلوی علیا
وقاصلوی علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه وقاصلوی سفلی
وقاصلوی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه مقداد زیرمانلو
مقداد زیرمانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه مسکین
مسکین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه مرضیه (س)
مرضیه (س)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه لله لوی تراب
لله لوی تراب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه لک
لک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه کوسه احمد 1
کوسه احمد 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه کشاورز تازه کند قاطرچی
کشاورز تازه کند قاطرچی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه قلعه سردار 2
قلعه سردار 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه قلعه سردار 1
قلعه سردار 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه قلعه اسماعیل آقا
قلعه اسماعیل آقا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه قشلاق شکور
قشلاق شکور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه فتح کریم آباد
فتح کریم آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه صداقت خانقاه سرخ
صداقت خانقاه سرخ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شیرآباد
شیرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید معصوم قنبری حصاربهرامخان
شهید معصوم قنبری حصاربهرامخان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید مختاری پر
شهید مختاری پر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید قنبر هادیلوچنقرالوی پل
شهید قنبر هادیلوچنقرالوی پل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید غلامرضا رزاقی خانشان
شهید غلامرضا رزاقی خانشان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید عسگرمحمدزاده عسگرآبادکوه
شهید عسگرمحمدزاده عسگرآبادکوه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید خلیل مهردل اوصالو
شهید خلیل مهردل اوصالو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید حسینپورحیدرلو
شهید حسینپورحیدرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید امینی کوسی
شهید امینی کوسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید الچوبی نازلو
شهید الچوبی نازلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید احمدی 2
شهید احمدی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهید احمدی 1
شهید احمدی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه سنجی 2
سنجی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه سعادت 2
سعادت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه سعادت 1
سعادت 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه سپرغان
سپرغان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه ساریبگلوی چراغ
ساریبگلوی چراغ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه رحیم آباد
رحیم آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه دوئیران
دوئیران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه خواجه نصیرطلاتپه
خواجه نصیرطلاتپه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه خداویردیخانکندی
خداویردیخانکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه خالدآباد
خالدآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه حیدرلوی سفلی
حیدرلوی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه حصار خرابه
حصار خرابه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه حاجی آباد
حاجی آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه چیر 2
چیر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه چیر
چیر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه چناقلو
چناقلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه جامی مرنگلوی بزرگ
جامی مرنگلوی بزرگ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه بهلول آباد
بهلول آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه بنی هاشم علی بیگلو
بنی هاشم علی بیگلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه باشلانبوشلو
باشلانبوشلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه باباگنجه
باباگنجه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه آباجالوی علیا
آباجالوی علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه الچوبی نازلو
الچوبی نازلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه ادب منوچهری باغستان
ادب منوچهری باغستان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
مدرسه خرابه سنجی
خرابه سنجی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نازلو
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نازلو را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نازلو انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نازلو ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نازلو را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.