سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر قائن قائنات

مدرسه کاردانش اسماء
کاردانش اسماء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش زکیه
کاردانش زکیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش سپاس
کاردانش سپاس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش شهید کاوه
کاردانش شهید کاوه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش عقیله بنی هاشم
کاردانش عقیله بنی هاشم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش قدسیه اسفدن
کاردانش قدسیه اسفدن
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش فاطمه الزهراء
کاردانش فاطمه الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش برکت
کاردانش برکت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش شهید برونسی آرین شهر
کاردانش شهید برونسی آرین شهر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش علامه طباطبایی اسفدن
کاردانش علامه طباطبایی اسفدن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش مبتکران
کاردانش مبتکران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش آیت الله خامنه‌ای
کاردانش آیت الله خامنه‌ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش فناوران
کاردانش فناوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه كاردانش مبتكران
كاردانش مبتكران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش سلمان
کاردانش سلمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه فنی خوارزمی
فنی خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه فنی و حرفه‌ای عقیله بنی هاشم
فنی و حرفه‌ای عقیله بنی هاشم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه فنی و حرفه‌ای حکمت
فنی و حرفه‌ای حکمت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه تربیت بدنی خلیج فارس
تربیت بدنی خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید دکتر چمران
فنی و حرفه‌ای شهید دکتر چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه فنی مبتکران
فنی مبتکران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه شقایق
شقایق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه توفیق
توفیق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کار دانش فاضله
کار دانش فاضله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی قائنات
مدرسه امین
امین
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه یاس نبی (س)
یاس نبی (س)
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه امام حسین سیدالشهدا (ع)
امام حسین سیدالشهدا (ع)
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه  مصباح
مصباح
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه امام حسین سیدالشهدا (ع)
امام حسین سیدالشهدا (ع)
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه مصباح
مصباح
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه جوانه ها
جوانه ها
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه ولی دشت بیاضی کارشک
ولی دشت بیاضی کارشک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه وفا
وفا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه وحدت تیغاب
وحدت تیغاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه نوربخش
نوربخش
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه نظامی
نظامی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه نصرت
نصرت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه مهدیه مهدی آباد
مهدیه مهدی آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه موعود
موعود
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه مکتب توحید
مکتب توحید
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه معین
معین
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه مصباح
مصباح
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه مشكات
مشكات
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه مرحمت
مرحمت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه محمد احمدی نوغاب
محمد احمدی نوغاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه محمد ابراهیم آیتی جینان
محمد ابراهیم آیتی جینان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه مبارزان
مبارزان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه مبارز
مبارز
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه كمیل
كمیل
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه كلاس خاص دهشك
كلاس خاص دهشك
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کمال
کمال
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کلاس اسلام آباد
کلاس اسلام آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه قایم
قایم
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی قائنات
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر قائن قائنات را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر قائن قائنات انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر قائن قائنات ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر قائن قائنات را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.