شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر چهاردانگه چهاردانگه

مدرسه کاردانش زینبیه
کاردانش زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش حضرت خدیجه (س)
کاردانش حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش امام حسین کیاسر
کاردانش امام حسین کیاسر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش امام حسن مجتبی (ع)
کاردانش امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش المهدی (عج)
کاردانش المهدی (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش المهدی
کاردانش المهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه کاردانش الزهرا کیاسر
کاردانش الزهرا کیاسر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چهاردانگه
مدرسه وستمین
وستمین
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه ورنام
ورنام
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه نرگس زمین
نرگس زمین
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه منزل دره
منزل دره
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه کوات
کوات
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه قلعه سر
قلعه سر
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه عالیکلاه
عالیکلاه
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه صلاح
صلاح
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید یزدانی سنور
شهید یزدانی سنور
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید هاشمی نژاد سعیدآباد
شهید هاشمی نژاد سعیدآباد
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید نجفی کرسام
شهید نجفی کرسام
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید موسوی مالخواست
شهید موسوی مالخواست
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید قربانی چورت
شهید قربانی چورت
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید عین اله عالیشاه اروست
شهید عین اله عالیشاه اروست
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید عمادی سرخ ولیک
شهید عمادی سرخ ولیک
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید علوی سادات محله
شهید علوی سادات محله
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید عباسی اراء
شهید عباسی اراء
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید رضا ملکی کنیم
شهید رضا ملکی کنیم
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید دستغیب بالاده
شهید دستغیب بالاده
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید خانگاه کیاسر
شهید خانگاه کیاسر
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید حیاتی قادیکلا
شهید حیاتی قادیکلا
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید تی تیان لنگر
شهید تی تیان لنگر
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید تورانی ایلال
شهید تورانی ایلال
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید بریمانی پروریج آباد
شهید بریمانی پروریج آباد
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید باقری کردمیر
شهید باقری کردمیر
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید باجان ولویه پایین
شهید باجان ولویه پایین
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید بابائی ولاغوز
شهید بابائی ولاغوز
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید آخوندی خالخیل
شهید آخوندی خالخیل
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهدای لالا
شهدای لالا
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه ششک
ششک
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه سلمان پشرت
سلمان پشرت
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه زلم رودبار
زلم رودبار
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه دیدو
دیدو
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه خوارخون محله
خوارخون محله
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه حضرت قائم (عج)
حضرت قائم (عج)
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه چالو
چالو
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه توسه پائین
توسه پائین
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه ترکام
ترکام
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه باباکلا
باباکلا
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه امام جعفر صادق (ع)
امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه ازنی
ازنی
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه اروت
اروت
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه شهید خلیلی النداان
شهید خلیلی النداان
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه فردوسی کیاسر 1
فردوسی کیاسر 1
نامشخص - دبستان مازندران چهاردانگه
مدرسه امام حسن مجتبی (ع) گرماب
امام حسن مجتبی (ع) گرماب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران چهاردانگه
مدرسه امام حسین (ع) كیاسر
امام حسین (ع) كیاسر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران چهاردانگه
مدرسه میر عماد
میر عماد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران چهاردانگه
مدرسه سمیه کیاسر
سمیه کیاسر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران چهاردانگه
مدرسه زینبیه کیاسر
زینبیه کیاسر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران چهاردانگه
مدرسه حضرت خدیجه خالخیل
حضرت خدیجه خالخیل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران چهاردانگه
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران چهاردانگه
مدرسه المهدی پشتکوه
المهدی پشتکوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران چهاردانگه
مدرسه معلمان کیاسر
معلمان کیاسر
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران چهاردانگه
مدرسه مالخواست
مالخواست
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران چهاردانگه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر چهاردانگه چهاردانگه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر چهاردانگه چهاردانگه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر چهاردانگه چهاردانگه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر چهاردانگه چهاردانگه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.