یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر رودینه

مدرسه كاردانش پیام
كاردانش پیام
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رودینه
مدرسه دكتر غلامرضا رحمدل
دكتر غلامرضا رحمدل
پسرانه - دبستان گیلان رودینه
مدرسه وحدت کورنده
وحدت کورنده
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه ملکوت پائین پهمدان
ملکوت پائین پهمدان
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه مقدس اردبیلی
مقدس اردبیلی
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه لقمان سحر خیز محله
لقمان سحر خیز محله
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه کهف پایین ناصر کیاده
کهف پایین ناصر کیاده
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه کرامت کهنه رود پشت
کرامت کهنه رود پشت
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه فرهنگ پایین سراجار
فرهنگ پایین سراجار
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه فردوسی گاویه
فردوسی گاویه
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه علم و ادب امیر آباد
علم و ادب امیر آباد
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید مطهری ایشکاء
شهید مطهری ایشکاء
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید مسلم نیری بارکوسرا
شهید مسلم نیری بارکوسرا
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید قربانعلی بهروزی
شهید قربانعلی بهروزی
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید علیرضا اخوان اشرفی پائین رودبن
شهید علیرضا اخوان اشرفی پائین رودبن
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید عراقی ارباستان
شهید عراقی ارباستان
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید حسن صفری شرفشاده
شهید حسن صفری شرفشاده
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید حسن پور عبدی شیر جوپشت
شهید حسن پور عبدی شیر جوپشت
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه سید رضی رودبنه 1
سید رضی رودبنه 1
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه سید رضی 2
سید رضی 2
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه سعدی بالا پهمدان
سعدی بالا پهمدان
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه زنده یاد سید حسین مترجم مدنی
زنده یاد سید حسین مترجم مدنی
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه ذکریا شیخ علیکلایه
ذکریا شیخ علیکلایه
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه حزین لاهیجی اکبر آباد
حزین لاهیجی اکبر آباد
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه جهاد حاج سلیم محله
جهاد حاج سلیم محله
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه جابر ابن عبداله
جابر ابن عبداله
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه تشیع حسنعلی ده
تشیع حسنعلی ده
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه 21 رمضان بالا رود پشت
21 رمضان بالا رود پشت
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه 15 شعبان ایوان استخر
15 شعبان ایوان استخر
نامشخص - دبستان گیلان رودینه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه عمار یاسر ناصر کیاده
عمار یاسر ناصر کیاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه علامه دهخدا
علامه دهخدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه شهید اندرزگو ناصر کیاده
شهید اندرزگو ناصر کیاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه زینبیه (س)
زینبیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودینه
مدرسه یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه نظامی گنجوی
نظامی گنجوی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه علامه دهخدا
علامه دهخدا
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه دکتر خانعلی بارکوسرا 2
دکتر خانعلی بارکوسرا 2
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه دکتر خانعلی بارکوسرا 1
دکتر خانعلی بارکوسرا 1
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه آیت اله مدنی
آیت اله مدنی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه آیت اله سعیدی
آیت اله سعیدی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان رودینه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر رودینه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر رودینه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر رودینه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر رودینه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.