شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر سوادکوه

مدرسه فنی اسوه
فنی اسوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران سوادکوه
مدرسه نجمه آزادمهر
نجمه آزادمهر
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه مفید
مفید
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه محمد ابن جریرطبری ورسک
محمد ابن جریرطبری ورسک
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه عماراساس
عماراساس
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شیخ فضل اله نوری
شیخ فضل اله نوری
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید نوری بالازیراب
شهید نوری بالازیراب
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید مفتح پاشاکلا
شهید مفتح پاشاکلا
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید محمود قندی
شهید محمود قندی
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید محمود اکبری آلاشت
شهید محمود اکبری آلاشت
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید محسن محمودی فلورد
شهید محسن محمودی فلورد
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید علی اکبر قاسم نژاد
شهید علی اکبر قاسم نژاد
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید شهریار رحیمی
شهید شهریار رحیمی
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید سید ابراهیم طباطبائی
شهید سید ابراهیم طباطبائی
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید سهراب نوری
شهید سهراب نوری
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید حمیدرضا رامیار
شهید حمیدرضا رامیار
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید آیت وسیه سر
شهید آیت وسیه سر
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید ابراهیم مقام دوآب
شهید ابراهیم مقام دوآب
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهيد سيد ابراهيم طباطبائي
شهيد سيد ابراهيم طباطبائي
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه حضرت سکینه (س)
حضرت سکینه (س)
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه اسلامی کردآباد
اسلامی کردآباد
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه 15 خرداد خرمندیچال
15 خرداد خرمندیچال
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه 13 آبان زیراب
13 آبان زیراب
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه شهید محمدی زیراب
شهید محمدی زیراب
نامشخص - دبستان مازندران سوادکوه
مدرسه طاهره
طاهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه شهید كسائیان
شهید كسائیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه شهید سید ابراهیم كسائیان
شهید سید ابراهیم كسائیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه شهدا گمنام
شهدا گمنام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه حضرت خدیجه
حضرت خدیجه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه جابربن حیان
جابربن حیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه امام حسین
امام حسین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه الغدیر
الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه الغدیر
الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه فیضیه
فیضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران سوادکوه
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
دخترانه - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
پسرانه - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
مدرسه شهید قربانعلی نوری چندلا
شهید قربانعلی نوری چندلا
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
مدرسه شهید سردار کمیل ایمانی
شهید سردار کمیل ایمانی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
مدرسه حاج اسماعیل قنبری
حاج اسماعیل قنبری
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران سوادکوه
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر سوادکوه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر سوادکوه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر سوادکوه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر سوادکوه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.