چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فلارد

مدرسه کاردانش ابن سینا
کاردانش ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه کاردانش حضرت مریم
کاردانش حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه عطار
عطار
مختلط - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه فردوسی
فردوسی
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه یاسر منارجان علیا
یاسر منارجان علیا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه وحدت امام آباد
وحدت امام آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه نظامی گنج
نظامی گنج
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه نرجس ابواسحاق
نرجس ابواسحاق
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه مولوی گرداب علیا
مولوی گرداب علیا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه گنداب
گنداب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه فاطمیه شهریار
فاطمیه شهریار
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه عمار باغ محمد علی
عمار باغ محمد علی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه عرفان دره نیک
عرفان دره نیک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه عارف
عارف
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه طراوت پروز
طراوت پروز
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه صائب میشان علیاء
صائب میشان علیاء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید لایقی قلعه سوخته
شهید لایقی قلعه سوخته
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید کریمی امیران
شهید کریمی امیران
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید بهشتی اسلام آباد بیژگن
شهید بهشتی اسلام آباد بیژگن
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید احسان اکبری سپیدار
شهید احسان اکبری سپیدار
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید ارجمند
شهید ارجمند
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید ولی محمد راهدان
شهید ولی محمد راهدان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید کمالی
شهید کمالی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید حمزه علی بابا احمدی
شهید حمزه علی بابا احمدی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید باهنر کندر
شهید باهنر کندر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهید احسان اکبری سپیدار 2
شهید احسان اکبری سپیدار 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهاب منارجان سفلی
شهاب منارجان سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شکوفه نارگیلی
شکوفه نارگیلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شفق ده سوخته
شفق ده سوخته
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شاهین گرداب سفلی
شاهین گرداب سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شادی مال خلیفه
شادی مال خلیفه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه سید الشهداء (ع)
سید الشهداء (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه سلمان
سلمان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه دکترشریعتی دماب
دکترشریعتی دماب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه شهرک امام خمینی (ره)
شهرک امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه امام خمینی (ره) نارمه
امام خمینی (ره) نارمه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه حمزه
حمزه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه حکمت دالوراء
حکمت دالوراء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه حافظ دهکهنه
حافظ دهکهنه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه جهاد دره نامداری
جهاد دره نامداری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه جهاد دره نامداری
جهاد دره نامداری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه پیروزی باغ کاج
پیروزی باغ کاج
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه بهاران میانطلان
بهاران میانطلان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه آیت اله کاشانی ده گلابی
آیت اله کاشانی ده گلابی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه آل یاسین
آل یاسین
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه ایثار دهنو
ایثار دهنو
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه امامزاده حسن
امامزاده حسن
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری فلارد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فلارد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فلارد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فلارد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر فلارد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.